Gamla nyheter Old news - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014
 

Nyheter- News
English summary is found beneath the Swedish text in most entries :-)


2015.04.05


Trixas vattenapporterar för godkänt apporteringstest i april 2014.
Trixa's water-retrieve when she earned approved basic instinct test in April 2014.

Nej, Naatti har inte börjat löpa än. Vi väntar och väntar, och det är inte mer vi kan göra! Hoppas att inte Mika tröttnar på att vänta på sin flickvän. Under tiden har en av Naattis söner tagit finskt utställningschampionat FI UCH och ytterligare en son sitt första Cert, grattis!!

Trixa och Kina var ute och tävlade i rally igen i mars, denna gången i fortsättningsklass. Och den duktiga ekipagen fick 97 av 100 p och blev nr 2 i klassen, med sin första kvalificering! Grattis Kina!

Håkan hade anmält Lizza till att springa vänstervarv på Malmö Int. i mars där hon fick Excellent och blev placerad först i jaktklassen, grattis Håkan och Anette!


Mikkel och Ronja på jobb som terapihundar, arbetande med musik och matte Ingrid!
Mikkel and Ronja at work as therapy dogs, working with music and their owner Ingrid.
Foto: Ingrid Hesjadalen

Och så enliten uppdatering om Mikkelgutt som fick polyartrit (IMPA) förra sommaren. Han har nu varit utan mediciner i tre månader och allt går fint än så länge! Han är tillbaka i sin jobb som terapihund som han älskar så mycket och håller på att få tillbaka kondition och fysik efter en lång behandling. Vi håller tummar och kryssar fingrar för att han ska hålla sig frisk utan medicin!

 

No, Naatti is still not showing any signs of heat. We are waiting and waiting, and there is little else to do! We hope that Mika isn't getting bored waiting for his girl! Meanwhile one of her sons has taken the Finnish showchampionship FI CH and another son his first CAC, congratulations!

Trixa has been competing in Rally, in the continuation (?) class and she got 97 out of a 100 p and was placed second with her first qualifying score, congrats and well done Kina!!

Lizza has been showing off and got Excellent and was placed first in working class at an International show in Sweden, congrats Håkan and Anette!

A little update on Mikkel, that got immune mediated polyarthritis (IMPA) last summer. He has now been off medication for three months and is doing well! He is back in his job as therapy dog and is getting his physical condition back after a long treatment. Fingers crossed for him to continue to do well without medication!


2015.03.15

Naatti har inte så bråttom så vi väntar fortfarande på löp. Under tiden så har hon hunnit fylla 6 år, GRATTIS Naatti!

Jag har sedan februari haft väldigt mycket att göra på jobbet och har därför inte responderat på en del e-post vilket jag beklagar! Jag räknar med att få gjort det så snart som möjligt, så om du väntar på svar, håll ut!

I februari så delade vi offentligt vilken sjukdom som drabbade Tarik, Moxie och Berra i vår första kull efter Jing och Boots. De var/är drabbade av Degenerativ encefalopati, en ärftlig neurologisk sjukdom som bryter ner ett specifikt område i hjärnan. Diagnosen är ett resultat av ett enormt arbete av många inblandade. Jag ska upprätta en egen sida om detta för att dela mina erfarenheter men har helt enkelt inte hunnit eftersom jag har haft det väldigt hektiskt i det sista. Var så snäll och gå in och läs mer om DE och sätt dig in i symptomen. Har du en hund som kan stämma in tag kontakt, antingen med forskarna direkt eller med mig, så kanske jag kan hjälpa dig vidare. Vet du om någon hund som kan stämma in, gör ägarna uppmärksamma på hemsidan och be dem ta kontakt. Forskningen är i ett skede där det är mycket viktigt att få diagnostisera fler fall för att kunna jobba vidare med att finna mutationen som orsakera sjukdomen så att ett test kan utvecklas. Mer information kommer som sagt.

We are still waiting for Naatti to go into heat, she is apparently not in a hurry. Meanwhile she also celebrated her 6th birthday, Happy Birthday Naatti!

In February we shared the nature of the disease that affected Tarik, Moxie and Berra in our first litter after Jing and Boots. They were/is affected by Degenerative encephalopathy, a hereditary neurological disease that breaks down a certain area of the brain. The diagnose is a result of a huge amount of work from many people. I will make a dedicated webpage about this to share my experiences, but has just not had the time due to a very hectic period at work the last month and a half. Please go to the linked webpage and read about the disease and the symptoms. If you have a dog that might fit contact the reserachers directly, or you are welcome to contact me and I might be able to help you on the way. If you know of any dog that may fit, please make the owners aware of the homepage and ask them to make contact. The research is in a critical stage where it is very important to diagnose more affected in order to continue the genetic work to find the mutation responsible. More information will come.


2015.01.05

Vi planerar valpar under våren/sommaren! Läs allt om det här!

Puppies planned for spring/summer! Read everything here!