Gamla nyheter Old news - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013
 

Nyheter- News
English summary is found beneath the Swedish text in most entries :-)


2014.02.04


Redadict Glossy Brunette
Photo: Marie Rolfsen

Goda nyheter kom till slut från NKK! Ziva - Redadict Glossy Brunette - har A på både höfter och armbågar, hurra! Vi deläger Ziva tillsammans med Marie och hoppas att hon ska kunna bidra med sina många goda egenskaper till kennel Inlicio en gång i framtiden. Ett hinder är i alla fall ur vägen :-) Grattis Marie och självklart uppfödare Annina! Bland Zivas kullsyskon är alla utom en röntgad och alla är fria både bak och fram, härligt!


Jing & Virpi

Resultaten från Retrievercupen och -mesterskapet 2013 kom också under januari. Trots att vi inte har hunnit tävla så mycket som vi kanske skulle önska så blev Jing nr.14 och Virpi nr.17 av totalt 79 deltagande retriever, inte illa! De blev fjärde och femte bästa toller, vi sänder ett rungade GRATTIS till Elisabeth som hade bästa toller i Lynx och tredje bästa toller i Emil!! Och även till Perly och Kaja som andra bästa toller på en imponerande sjundeplats totalt! Väldigt skoj att se så många deltagande toller dessutom, fortsätt med det! Remus var inte med i år eftersom vi inte ställer ut honom längre. Fullständig resultatlista finns här.

I Retrievermesterskapet så blev Jing nr.3 i Klasse A bruksspor. Grattis till Line och Rikke som Retrievermestere! Och hatten av för Kari Anne Lier Hansen som tog sin labrador Ida genom alla klasserna och dessutom startade tre A-spor med mycket bra resultat på ett år! Otroligt imponerande!


NORD VCH N UCH SE UCH N CH Inlicios 7th Heaven

Lilla Virpan har också fått ytterligare en titel till sitt namn. Precis som i Sverige så kan retrievrarna i Norge som är utställningschampions med jaktmerit (minimum 2 AK) få en titel som visar det. Virpi är numera även Norsk champion - N CH!! Den andra tollern i Norge att inneha meriterna och den första att få titeln registrerad! Vi är väldigt stolta över vår duktiga tjej! NKK har registrerat både N UCH och N CH på henne men om titeln kommer i tillägg eller den ersätter vet jag faktiskt inte.

 

Good news came when the results from the x-ray of Ziva - Redadict Glossy Brunette - finally arrived. She has A/A hips and 0/0 elbows! Kennel Inlicio co-owns Ziva with Marie and we hope that she will contribute with her good qualities in our kennel in the future. At least one obstacle is out of the way :-)

The results from the Norwegian Retrievercup 2013 (a versatility cup) came in January and even though we haven't had the time to compete as much as usually, Jing ended as nr 14 and Virpi as nr 17 among 79 entered retrievers! Not bad at all :) Remus did not participate as we don't show him anymore and show is mandatory. A big congrat to Elisabeth and Lynx who was best Toller this year!!

Virpi has added yet another title to her name as she was awarded the Norwegian champion titel, NO CH! This is awarded to retrievers that in addition to being showchampions also have a minimum of second prize in Open class huntingtest. Virpi is the second Toller to have the qualifications and the first to get the registered title! Nedless to say, we are very proud of her!


 

2014.01.22


Inlicios 5th Element - Moxie
2010.07.09 - 2014.01.16

 

Vila i frid kära Moxie. Nu har du det bra. Du satte spår hos de du mötte genom livet. Helt in i det sista. Spåren du satt i våra hjärtan är där för alltid.

Rest in peace, dear Moxie. You are in a good place now. Your left your mark on the ones that knew you. Even at the very end. The mark you left in our hearts will remain forever.

 


Inlicios 4th Dimension - Tarik
2013.07.09 - 2013.10.08

Vila i frid kära Tarik. Du tar hand om sin syster som kom efter dig. Du var mer än älskad under din tid hos oss och du stannar i våra hjärtan för alltid.

Rest in peace, dear Tarik. You will take care of your sister that came after you. You were more than loved during your time with us, and you will remain in our hearts forever.


Moxie avlivades den 16 januari då hon börjat utvisa samma typ av oberäknerliga aggressivitet som Tarik. Det finns inget alternativ då. Alla våra varmaste tankar går till Agneta och Tina. Det finns inte ord för hur vi känner det.

Men det ligger mer bakom Tarik och Moxies beteende. Sedan Tariks avlivning i oktober 2013 har fler fakta kommit fram och det har visat sig att Tarik, Moxie och Berra hade/har en funktionell hjärnskada. De första symptomen yttrar sig som svårighet att kontrollera rörelse, framför allt i bakdelen (ataxi), svårighet med koordination och inlärningsproblem för att nämna några. Hos Tarik och Moxie gick det också över i beteendeförändringar. Det aggressiva beteende de bägge utvisade är ett symptom på denna funktionella hjärnskadan, och inte den hunden de verkligen var.

Som det är nu så vet vi att dessa tre har en funktionell hjärnskada. Men vi vet inte vad som orsakat den. Moxie är inne för obduktion och vi hoppas innerligt att hon kan hjälpa oss med några svar. Det får vi tidigast om två månader. Orsaken kan vara både ärftlig och icke-ärftlig.

Varken Virpi, Mikkel, Lizza eller Messi har utvisat några liknande symptom och vi är övertygade om att de inte är drabbade.

Till följd av detta är självklart vår planerade kull med Virpi lagd på is och varken Mikkel eller Messi är tillgängliga för avel förren vi har några svar. Lizzas kull var inte planerad förren 2015.

Våran högsta önska nu är att får ett svar. Och sedan kommer vi att göra det som är nödvändigt i förhållande till det.

Har ni några frågor är ni välkomna att ta kontakt. Om ni vet om några liknande fall, var så snäll och hör av er!

Tusen tack till alla våra valpköpare för allt ert stöd, det betyder mer än ni anar. Vi är otroligt tacksamma för att ni tar hand om era hundar på bästa sätt, följer upp och undersöker. Utan er hade detta aldrigt upptäckts.

Våra hjärtan brister för Marie, Agneta och Tina. Och vi hoppas innerligt att Berra fortsätter vara den älskade clownen han är.

 

Moxie was euthanized January 16th as she started to show the same kind of unpredictable aggression as Tarik had. There is no alternative then. All our warmest thoughts are with Agneta and Tina. There are not words to express how we feel.

But there is more behind Tariks and Moxies behaviour. Since Tarik was put down in October 2013 more facts have turned up and those show that Tarik, Moxie and Berra have a functional brain damage. The first symptoms are difficulty to control movements (ataxia), incoordination and difficulty to learn to mention a few. Tarik and Moxie also showed temperamental changes. The aggression they showed was a symptom of the brain damage, and not the dog they really were.

As things stand now, we know that these three have a functional brain damage. But we do not know what causes it. Moxie is in for autopsy and we really hope that she will be able to tell us what is going on. This will likely take at least two months. Causes for this can be both heritable and not heritable.

Virpi, Lizza, Messi and Mikkel have not shown any symptoms and we are convinced that they do not have the same.

As a consequence of this, our planned litter with Virpi is of course put on hold and neither Mikkel nor Messi is available for breeding until we get some answers. The planned litter for Lizza was not until 2015.

Our greatest wish now is simply to get an answer. And then we will do what is necessary according to that.

If you have any questions you are welcome contact us. If you know of any similar cases, please let us know!

We owe our puppy-buyers a lot, thank you for all your support, it means more than you know. We are forever grateful that you take such good care of your dogs, follow up and investigate. Without you, this would not have been discovered.

Our hearts breaks for Marie, Agneta and Tina. And we dearly hope that Berra continues to be the lovely clown he is now.