Resultat
Results
MH
Mental description
Utställningskritik
Show critique
Syskon
Littermates
Virpis utveckling i bilder
Virpis development in pictures
Virpis Galleri
Virpi's Gallery

N VCH FI VCH SE VCH NORD VCH SE UCH N UCH N CH Inlicios 7th Heaven
"Virpi"
 
3 years old

         
Namn Inlicios 7th Heaven   Name Inlicios 7th Heaven
Kallas Virpi   Call name Virpi
Kön Tik   Sex Female
Född 9 juli 2010   Date of birth July 9th 2010
Reg.nr NO50739/10   Reg. No. NO50739/10
Uppfödare &
Ägare
Johanna Järnegren &
Henrik Jensen - Kennel Inlicio
  Owner &
Breeder
Johanna Järnegren &
Henrik Jensen - Kennel Inlicio
Höjd 49 cm   Height 49 cm
Vikt 18 kg   Weight 18 kg
HD A   Hips Excellent
AD A   Elbows Excellent
Ögonlysning Mild distichiasis (höger öga). Övrigt UA. 2013.11.12   Eye check Mild distichasis (right eye). Otherwise no remarks. Nov 12-2013.
DNA PRA Normal (A) genom föräldrar   DNA PRA Clear (A) through parentage
CEA/CH Bärare (B)   CEA/CH Carrier (B)
       
Meriter   Achievements
Jakt:
 • 3:e pris AK (Norge)
 • 1:a pris ÖKL, TJP (Sverige)
  Hunting:
 • 3rd prize Open class huntingtest (Norway)
 • 1st prize Tolling huntingtest, Open class (Sweden)
Lydighet:
 • 2:a pris Lkl 3, 247,5 p
 • 1:a pris Lkl 2, 169,5 p
 • 1:a pris Lkl 1, 172,5p
  Obedience:
 • 2nd prize Class 3
 • 1st prize Class 2
 • 1st prize Class 1
Bruksspår:
 • Opprykk till kl B (högre) - Klassvinnare
 • Opprykk till kl C (lägre)
  Utility:
 • Class B
 • Class C
Viltspår:
 • NORD VCH - Nordisk viltsspårchampion
 • FI VCH - Finsk viltspårchampion (VOI1, 47p)
 • SE VCH - Svenstk viltspårchampion (2x1 Ökl)
 • N VCH - Norsk viltspårchampion
 • Provvinnare NRK Trondheim 17 juni 2012 (24 startande)
 • På Norska landslaget 2012
 • NM 2012
  Game-tracking:
 • NORD VCH - Nordic game-tracking champion
 • FI VCH - Finnish game-tracking champion
 • SE VCH - Swedish game-tracking champion
 • N VCH - Norwegian game-tracking champion
 • Winner of all-breed gamtracking competition June 2012
 • On the National team of Norway 2012
Utställning:
 • BIS jaktmeriterad champion Tollar Specialen 2014
 • SE UCH - Svensk utställningschampion med jaktmerit
 • N CH - Norsk utställningschampion med jaktmerit
 • BIS på Norsk Retrieverklubbs utställning- Maj 2011
 • BIS-Brukshund på Norsk Retrieverklubbs utställning- Maj 2013
 • 2xCACIB
  Show:
 • BIS hunting merited showchampion Swedish Tollerspecialty 2014
 • Swedish showchampion with hunting merit - SE UCH
 • N CH - Norwegian showchampion with hunting merit
 • BIS at Norwegian Retrieverclub-show in May 2011
 • BIS-working class at Norwegian Retrieverclub-show in May 2013
 • 2xCACIB
Övrigt:
 • Genomfört MH med 1 på skott
 • Beste Toller och Beste Unghund i Retrievercupen 2012
 • Beste Unghund i Retrievercupen 2011
 • Specialsök Modul I + II
  Other:
 • Done Mental description with approved reaction to gunshot
 • Best Toller and Best Youthe in the Retrievercup 2012
 • Best Youth in the Retriever cup 2011
 • ID-Tracking, Module I +II
 
September 2010
Virpi kommer från vår första kull mellan Jing och Boots. Hon är vår lilla bonus, valpen som inte visade sig på röntgen och som kom lite efter de andra, när vi trodde att det var klart. Hennes namn kommer från "Virrivipp med gummisprätt och en stänk av Canada" som är mycket beskrivande men inte så lätt att ropa. Det har inget att göra med den finska skidåkerskan. Vi glädjer oss väldigt till att lära känna henne under åren som kommer och hon har redan gett oss stora förhoppningar, både som den härliga fröken hon verkar vara och vad hon kan komma att uträtta. Men vi har inte bråttom.

Ibland är det bara så att några individer springer rätt in i hjärtat på en. Virpi gjorde det. Hela hennes kull var otroligt jämn, både mentalt, arbetsmässigt och exteriört och det kunde egentligen lika gärna blivit någon av de andra två tikarna och det hade utan att tveka blivit lika bra. Men nu skulle vi skulle välja ut en och när allt annat ligger till rätta så blev det hjärtat och magen som fick ta beslutet. Virpi var den som först tog sig ut ur valplådan och ur valphagen. Hon klättrade utan problem över 1 1/2 kompostgaller i höjd för att vara ute med Jing och Remus. Hon var också den som kom allra först när vi ropade på dem, som en kanonkula rätt upp i famnen. Hon är, precis som sina syskon, väldigt social, trygg och nyfiken och en hjärtekrossare av rang. Virpi kommer att följa i mamma Jings fotspår och hennes huvudaktiviteter blir jakt och bruks. Ett och annat viltspår kommer såklart med men det tar vi i farten :) Men först och främst ska hon få vara valp en bra stund till.
 

 
September 2010
Virpi comes from our very first litter between Jing and Boots. She is our little bonus, the puppy that hid herself on the x-ray and that came a bit later than the others, after we thought everything was done. Her name means "Virrivipp with rubber-bounce and a dash of Canada". Not easy to translate the exact meaning to English, but difficult to shout anyway. It has nothing to do with the Finnish skiier. We look forward to get to know her in years to come and she has already given us great expectations by beeing a loving and trusting creature and also for what we hope she can achieve. But we're in no rush.

There are some individuals that just run straight into your heart. Virpi is one of those. The whole litter was increadibly even, both mentally, workwise as well as exteriorly and it might just as well have been one of the other two females and still been just as good. But since we had to chose one, and we didn't need to consider anything else than our own hearts, she was the one! Virpi was the first to escape the litter box as well as the play-bin. Without effort she climbed one meter high fences to get out to be with Jing and Remus. She was also the first one to come when we called, like a canon-ball she hit the lap! Just as her siblings, she is very social, confident in herself, curious and a real heartbreaker. Virpi will follow in her mothers footstep and mainly work with hunting and utility work. There will of course be some gametracking as well as we go along. But first and foremost she will be a puppy for a long time!
 

 
 
Inavelsgrad över:
 5 generationer: 0%
 6 generationer: 1.5%

Uträknat med Pedigree Viewer (version 6.20)
HR UH CACH
Redland's Rubber Boots
Can CDX WCX SH, US WCX
 
Redland's Eastern Basil Harbourlights Nifty Duke Harbourlights Ala Gatter
Harbourlights Tricky Nicky
Harbourlights Cinniman Twist Harbourlights Rip An Tare
Harbourlights Meg-a-Duck
Redland's Hot Chili Pepper CACH Kare's Redland Rocket Harbourlights Scotia Fog
Harbourlights Tawny Two
Redland's A Lazy Daisy Harbourlights Salty Dog WC
Harbourlights Cinniman Twist
INTUCH FIUCH SE UCH
WW-98 FIV-00 VEUW-06
Siphra's Indiana Jones
SE UCH
Rödrävens Björnbär
Rödahunds Saltstänkte Nimrod
SE UCH Drögstas Cat-Ri-Ona
INTUCH FIUCH ESTUCH NORDV-97 FIV-01
Westerleas Tornado at Siphra
CACH Glenmaurs Casey of Elias
CACH Tunaka's Vananne's Ayla
TK1
Tollerbay Straw-Berry
Bluenosers Berry Head SE LCH Renarder's Mexi Kahn
Lyonhouse Jenny Stuart
FIUCH FIVCH
Tollerbay Derex Joy
Kare Riverduck of Flottatjärn
FIVCH FIUCH Riverduck's Nanea