skip to Main Content

Johanna Järnegren med hunden Remus er tildelt hedersbenevnelsen Årets Nidarosekvipasje 2008

Styrets begrunnelse:

Ekvipasjen har vært et forbilde for mange. Holdninger, allsidighet og kvalitet er noen av stikkordene. Hundeførerens holdninger til å det å spre motivasjon for å drive med organisert hundesport, er et eksempel til etterfølgelse. Hundefører har ovenfor treningskamerater i mange miljø, vært en motivator og et bilde på, at det med mye og riktig arbeid, så går alt an. Beviset på dette finner man i de lange lister med resultater som kandidaten har oppnådd med sin hund gjennom de siste 2-3 år. I forhold til allsidighet, så er det ikke mange som kan skilte med samme kombinasjon av aktiviteter: Utstilling, bruks, jakt, lydighet, og viltspor. Interessene utøves ikke bare i Norge, men også i Sverige og Danmark.

Av resultater kan nevnes:

Utstilling: Norsk og Svensk utstillingschampion, har bl.a også CACIB
Viltspor: Norsk og Svensk Viltsporchampion. Ekvipasjen har også premiering fra Danmark, og målet er å få championat også fra dette landet. Ekvipasjen har også deltatt på NM i Viltspor 2 år.
Brukshundarbeide: Greide i år opprykk til Klasse B-spor og har også godkjent i klasse B.
Andre resultater: Hunden har godkjent karaktertest og MH. Hunden har også blitt hedret som “Beste retriever i Retrievercupen i Norsk Retrieverklubb, avd. Trondheim og Omegn” i 2005, 2006 og 2007.

Hundefører er kjent for å legge lista høyt i alt som skal gjøres, og stiller store krav til seg selv, noe som gjenspeiler den jobben hun har gjort gjennom sine i verv i Nidaros BHK. I forhold til trening av hund er dette med på å skape kvalitet i treningen for alle de som har kandidaten som et fast holdepunkt for sine treninger og målsetninger.

Tittelen tildeles Johanna Järnegren med ”Tolleren” SVCH NVCH NUCH SU(U)CH Vildandens Humle af Tingcha eller ”Johanna og Remus”

På dagens klubbmöte för Svenska Tollarklubben (2016.03.12)har Johanna Järnegren tilldelats årets Guldapport med följande motivering:

För att med ett stort personligt engagemang för rasens bästa, helhjärtat deltagit i framtagandet av ett nytt viktigt gentest och forskningsunderlag för sjukdomen Degenerativ Encefalopati.

Det finns ett eget inlägg om Guldapporten som du kan läsa här!

Back To Top