skip to Main Content

Kennel Inlicio ligger på egendommen Solgløtt i Melhus kommune i Sør-Trøndelag, ca 25 km söder om Trondheim. Här har hundarna 4400 m2 tomt att springa på, egen appellbana och skogen rätt i ryggen med fantastisk tur- och träningsterräng.

Innehavare av kennel Inlicio är Johanna Järnegren. Johanna är utvandrad svensk skåning utan typisk dialekt, marinbiolog och jobbar som forskare på NINA när hon inte håller på med hundar.

Jag har haft tollare sedan 2004 då vi hade turen med oss och fick Remus från Vildandens kennel i Sverige. Med honom blev ett brinnande interesse för rasen och hundaktiviteter tänt. I 2007 kom Jing från kennel Redadict i Finland som en virvelvind in i våra hjärtan. Med Jing fortsatte vi jobba målrättat inom många grenar och då hon utvecklades väldigt fint är hon kennelns stamtik. Sommaren 2010 fick hon sin och kennelns första valpkull.

Jag är aktiv inom olika grenar av hundsporten och tränar och tävlar i jakt, bruksspår, viltspår och lydighet. Jag anser att tollaren till sin natur är en aktiv arbetshund som förtjänar att få jobba med både kropp och huvud. En annan viktig aspekt på hunduppfödning som jag tycker är mycket intressant är mentala tester av hundar och bruket av resultaten i avel och träning.

Jag var med att starta Trøndertollerne i 2004 som har varit en viktig arena för tollaren i Midt-Norge, har suttit i Raseråd Toller i flera år, i jaktkommittén i NRK avd. Trondheim och i redaktionen för Nidaros BHKs klubbtidning Nidarhunden. Just nu sitter jag i Tollingjaktkommiteen i NRK Trondheim. Johanna har bidragit till beskrivningen av och framtagande av test för den neurologiska sjukdomen Degenerativ encephalopati (DE) liksom skapandet av Rasespesifikk Avlsstragegi (RAS) för toller i Norge. Jag har NKKs Oppdretterutbildning Del 1 och 2, Kynologikurs, har jegerprøven samt är godkänd provledare för tollingjaktprov. Jag jobbar mest med jakt, både på prov och praktiskt, och bruks samt visar hundarna på utställning. Jag har fört upp hundar på högsta nivå inom tollingjakt, bruksspor, viltspor, lydighet och rally. Min förste hund Remus blev tillsammans med Henrik Jensen Norgesmester i blodspor 2013 och Nordisk mester i lag samma år, samt bästa hund i Nordiska lagmästerskapet i 2015 och nästa bästa i 2016! Jing blev i 2019 även hon Norgesmester i blodspor och var på landslaget 2017-2019.

Jag har blivit ärade med två hedersbevis som jag är mycket stolt över:

Nidaros BHKs hederspris Årets Nidarosekipage 2008.

Guldapporten 2015 från Svenska Tollarklubben för arbete med den neurologiska sjukdomen Degenerativ encephalopati.

Jag tror att tollarens utveckling gynnas av ett nära samarbete mellan personer, kennlar och organisationer över nationsgränser och samarbetar därför med personer och kennlar i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, USA och Canada.

Kennel Inlicio is found in Melhus, about 25 km south of Trondheim, Norway. Our dogs and ourselves enjoy life at our home “Solgløtt”, a name that best can be translated as “glimpse of the sun”. Here the dogs run and play in the 4400 m2 garden, which we and our friends also use as training field. The forest is our nearest neighbour, with fantastic terrain for both hikes and training.

The owner of Kennel Inlicio is Johanna Järnegren. Johanna is Swedish but has lived in Norway since 2001, she’s a marine biologists and work as senior research scientists at Norwegian Institute for Nature Research in Trondheim. 

I’ve had Tollers since 2004 when we were lucky and got Remus from Vildandens kennel in Sweden. With him, a burning interest for the breed and different activities with dogs was lit. He is the one that has taught us a lot of what we know of dogs and dog training, and is thus the founder of our interest in dogs and our kennel.  Jing from kennel Redadict in Finland arrived in 2007, and took our hearts with storm!

I’m active within many different dog sports and train and compete in hunting, working/utility, game-tracking and obedience. I also attend dog shows every now and then. In addition to being a great companion in everyday life, I regard the Toller as an active working dog that deserves to be allowed to work with both body and mind. Another important aspect of breeding that we focus on is mental assessments of dogs, and its use in breeding and training.

In 2004, I participated in founding Trøndertollerne, an activity group for Toller owners in Mid-Norway and an important meeting place for all Toller owners. I’ve been member of the breed council in Norway for several years, in the hunting committee in the local Retriever-club and editor for the local utility dog club’s magazine. I’m currently a member in the Tolling-hunt commitee in the local Retriever-club. I have has contributed to the development of Breed-specific breeding-strategies (RAS) for Tollers in Norway and s well as the description of the neurological disease Degenerative encephalopathy (DE) and the subsequent genetic test. I have the Norwegian kennel clubs breeders course as well as hunters degree and is certified test-leader for tolling hunt test and my main interest lies within hunting (both tests and practical), utility work and mental tests. I have brought our dogs to the highest competition levels withing tolling hunt, utility work, obedience and rally. H

I have been honoured with two prizes that I’m very proud of:

Johanna and Remus recieved the “Nidaros-team of the year, 2008” from our local dog Club.

Johanna recived “Guldapporten 2015” from the Swedish Tollerclub for her work with the neurological disease Degenerative encephalopathy.

I believe that for the Toller to develop as a breed, co-operation across borders are necessary and I therefore co-operate with kennels and other people in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Germany, USA and Canada.

Back To Top