skip to Main Content

Kennel Inlicio ligger på egendommen Solgløtt i Melhus kommune i Sør-Trøndelag, ca 25 km söder om Trondheim. Här har hundarna 4400 m2 tomt att springa på, egen appellbana och skogen rätt i ryggen med fantastisk tur- och träningsterräng.

Vi som innehar kennel Inlicio är Johanna Järnegren och Henrik Jensen. Johanna är utvandrad svensk skåning utan typisk dialekt medan Henrik kommer från Raufoss på Toten, med typisk dialekt. Vi är bägge biologer och jobbar som forskare på NINA respektive NTNU i Trondheim när vi inte håller på med hundar. Johanna är marinbiolog med djuphav och kallvattenskoraller som specialitet och Henrik håller sig på land där han sysslar med bevaringsbiologi och genetik med gråsparv som modell.

Vi har haft tollare sedan 2004 då vi hade turen med oss och fick Remus från Vildandens kennel i Sverige. Med honom blev ett brinnande interesse för rasen och hundaktiviteter tänt. I 2007 kom Jing från kennel Redadict i Finland som en virvelvind in i våra hjärtan. Med Jing fortsatte vi jobba målrättat inom många grenar och då hon utvecklades väldigt fint är hon kennelns stamtik. Sommaren 2010 fick hon sin och kennelns första valpkull.

Vi är aktiva inom olika grenar av hundsporten och tränar och tävlar i jakt, bruksspår, viltspår och lydighet. Vi anser att tollaren till sin natur är en aktiv arbetshund som förtjänar att få jobba med både kropp och huvud. En annan viktig aspekt på hunduppfödning som vi är mycket intresserade av är mentala tester av hundar och bruket av resultaten i avel och träning.

Vi var med att starta Trøndertollerne i 2004 som har varit en viktig arena för tollaren i Midt-Norge. Johanna har suttit i Raseråd Toller i flera år, i jaktkommittén i NRK avd. Trondheim och i redaktionen för Nidaros BHKs klubbtidning Nidarhunden. Just nu sitter hon i Tollingjaktkommiteen i NRK Trondheim. Johanna har bidragit till beskrivningen av och framtagande av test för den neurologiska sjukdomen Degenerativ encephalopati (DE) liksom skapandet av Rasespesifikk Avlsstragegi (RAS) för toller i Norge. Hon har NKKs Oppdretterutbildning Del 1 och 2, Kynologikurs, har jegerprøven samt är godkänd provledare för tollingjaktprov. Johanna jobbar mest med jakt, både på prov och praktiskt, och bruks samt visar hundarna på utställning. Hon har fört upp hundar på högsta nivå inom tollingjakt, bruksspor, viltspor, lydighet och rally. Henrik har suttit i jakt- og sporkommitéen i NRK avd. Trondheim, NRKs centrala sporkommittée och NKKs kompetansegruppe för Viltspor. Han gillar mest att hålla på med spår av alla olika slag och har deltagit på nästan samtliga NM i viltspor sedan 2006 och på alla Nordiska lagmästerskap i viltspor. Han blev med Remus Norgesmester i blodspor 2013 och Nordisk mester i lag samma år. Han förde även Remus fram till bästa hund i Nordiska lagmästerskapet i 2015 och nästa bästa i 2016. Tillsammans med Jing blev han i 2019 Norgesmester i blodspor för andra gången och de två var också på landslaget 2017-2019.  Henrik bidrar i vårt avelsarbete med sin stora kompetens på genetik. Han är även en duktig fotograf har hundbilder publiserade både i Hundesport, Retrievernytt, Nidarhunden, Nea-Hund och många andra tidningar och böcker. Han har även tagit bilderna till och designat omslaget på Raseboken 2007 för tollare i Norge.

Vi har blivit ärade med två hedersbevis som vi är mycket stolta över:

Johanna mottog tillsammans med Remus Nidaros BHKs hederspris Årets Nidarosekipage 2008.

Johanna mottog Guldapporten 2015 från Svenska Tollarklubben för sitt arbete med den neurologiska sjukdomen Degenerativ encephalopati.

Vi tror att tollarens utveckling gynnas av ett nära samarbete mellan personer, kennlar och organisationer över nationsgränser. Vi samarbetar därför med personer och kennlar i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, USA och Canada.

Kennel Inlicio is found in Melhus, about 25 km south of Trondheim, Norway. Our dogs and ourselves enjoy life at our home “Solgløtt”, a name that best can be translated as “glimpse of the sun”. Here the dogs run and play in the 4400 m2 garden, which we and our friends also use as training field. The forest is our nearest neighbour, with fantastic terrain for both hikes and training.

The owners of Kennel Inlicio are Johanna Järnegren and Henrik Jensen. Johanna is Swedish but has lived in Norway since 2001 while Henrik is Norwegian. Both of us are biologists and work as research scientists at NINA and NTNU in Trondheim, respectively. Johanna is a marine biologist with the deep-sea and cold-water corals as her speciality while Henrik remains on land where he studies conservation biology and genetics mainly using the house sparrow as a model species. 

We’ve had Tollers since 2004 when we were lucky and got Remus from Vildandens kennel in Sweden. With him, a burning interest for the breed and different activities with dogs was lit. He is the one that has taught us a lot of what we know of dogs and dog training, and is thus the founder of our interest in dogs and our kennel.  Jing from kennel Redadict in Finland arrived in 2007, and took our hearts with storm! Jing is now our foundation bitch and has given us two beautiful litters.

We are active within many different dog sports and train and compete in hunting, working/utility, game-tracking and obedience. We also go to dog shows every now and then. We regard the Toller as an active working dog that deserves to be allowed to work with both body and mind. Another important aspect of breeding that we focus on is mental assessments of dogs, and its use in breeding and training.

In 2004, we participated in founding Trøndertollerne, an activity group for Toller owners in Mid-Norway and an important meeting place for all Toller owners. Johanna has been member of the breed council in Norway for several years, in the hunting committee in the local Retriever-club and editor for the local utility dog club’s magazine. She is currently a member in the Tolling-hunt commitee in the local Retriever-club. Johanna has contributed to the development of Breed-specific breeding-strategies (RAS) for Tollers in Norway and s well as the description of the neurological disease Degenerative encephalopathy (DE) and the subsequent genetic test. She has the Norwegian kennel clubs breeders course as well as hunters degree and is certified test-leader for tolling hunt test. Her main interest lies within hunting (both tests and practical), utility work and mental tests. She has brought our dogs to the highest competition levels withing tolling hunt, utility work, obedience and rally. Henrik has been a member of the Hunting and tracking committee in the local Retriever-club, the national Retriever-club’s Game-tracking committee and the Norwegian Kennel club’s competence group in game-tracking. He has his main interest in tracking and trailing and he has competed in almost every Norwegian Master since 2006 and all Nordic championships in game-tracking. Together with Remus, he was Norwegian Master in game-tracking in 2013 as well as Nordic master for teams the same year. He has handled Remus to become the best game-tracking retriever in the Nordic countries in 2015 and second best in 2016.  Henrik is also a talented photographer, especially of dogs in action. His pictures have been published in the big Norwegian dog-magazine Hundesport, Retrievernytt, Nidarhunden, Nea-Hund as well as in books and other magazines. He also took the pictures for and designed the cover of the Norwegian Toller Breed-book 2007. 

We have been honoured with two prizes that we are very proud of:

Johanna and Remus recieved the “Nidaros-team of the year, 2008” from our local dog Club.

Johanna recived “Guldapporten 2015” from the Swedish Tollerclub for her work with the neurological disease Degenerative encephalopathy.

We believe that for the Toller to develop as a breed, co-operation across borders are necessary. We therefore co-operate with kennels and other people in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Germany, USA and Canada.

Back To Top