skip to Main Content
PLANERAD KULL / PLANNED LITTER

PLANERAD KULL / PLANNED LITTER

NÄSTA KULL PLANERAS I 2021

Vi har ingen väntelista utan öppnar för intressenter när kullen annonseras.

Läs om våra krav på valpköpare och vad vi kan erbjuda HÄR.

 

NEXT LITTER PLANNED IN 2021

We don’t have a waiting list, we open for inquiries when the litter is advertised. 

KÖP AV VALP / ADOPTING A PUPPY

KÖP AV VALP / ADOPTING A PUPPY

Kennel Inlicio har en liten uppfödning med nära uppföljning av alla våra valpar och valpköpare genom hela hundens liv. Vi lägger stort arbete i valparna de första åtta till nio veckorna de är hos oss och arrangerar sedan flera kurser och träffar för kullarna när valparna flyttat hemifrån, med råd och stöd för de som önskar det. Vi har ett starkt fokus på friska och arbetsvilliga hundar som måste jobbas med, till glädje för både hund och ägare. Läs mer om våra tankar om avel och uppfödning genom att klicka på bilden!

Kennel Inlicio is a limited breeder with close follow-up of all our puppies and puppy buyers, for the duration of the dogs life. We put a lot of effort into the puppies the first eight to nine weeks they live with us, and continue to arrange courses and meetings for the litters after they have left for their new homes, with advice and support for those who wants it. We have a strong focus on health and work drive and puppies from us needs to be worked with, for the benefit of both dog and owner. Read more about our thoughts on breeding and our goals by clicking on the image above!

Back To Top