skip to Main Content

FÖRÄLDRAR / PARENTS

SE LCH SE SPCH SE U(u)CH SE VCH
HUT'S ANTHONY QUINN "ANTON"

Hane född 27 april 2002
Reg nr. S33830/2002

e: SE LCH SE BCH Flottatjärn’s Höstklara Goliat
u: SE VCH SE U(U)CH Allydor’s Lady Mira

HD A
AD UA
PRA Normal
CEA/CH Normal
Ögonlyst UA
Höjd: 52 cm
Vikt: 22 kg

Svensk Brukschampion
Svensk Lydnadschampion
Svensk Viltspårchampion
Svensk Utställningschampion
Nr. 12 i Bruks SM 2009
Korad till +237 p i gamla korningen
Genomfört MH med skott = 1

Male born April 27 2002
Reg nr. S33830/2002

sire: SE LCH SE BCH Flottatjärn’s Höstklara Goliat
dam: SE VCH SE U(U)CH Allydor’s Lady Mira

Hips and Elbows Excellent
PRA Clear
CEA/CH Clear
Eyes (EVCO) Clear
Height: 52 cm
Weight: 22 kg

Swedish Utility champion
Swedish Obedience champion
Swedish Game-tracking champion
Swedish Show champion

NORD UCH NORD VCH
REDADICT RACING RASCAL "JING"

Tik född 20 juli 2007
Reg nr.  FIN44937/07

e: INTUCH FINUCH SUCH WW-98 FINW-00 VEUW-06 Siphra’s Indiana Jones
u: TK1 Tollerbay Straw-Berry

HD A
AD 0
Ögonlyst mild distichiasis, övrigt UA
PRA Normal genom föräldrar
CEA/CH Bärare
DE Bärare
Höjd: 47 cm
Vikt: 17 kg

Cert i Bruksspår
2:a pris Bk retrieverjaktprov
1:a pris Lkl 3
Nordisk viltspårchamion
Nr 3 i Norska mästerskapen i viltspor
Nordisk utställningschampion

Female born July 20th 2007
FIN44937/07

sire: INTUCH FINUCH SUCH WW-98 FINW-00 VEUW-06 Siphra’s Indiana Jones
dam: TK1 Tollerbay Straw-Berry

Hips and elbows Excellent
Eye check mild distichiasis, otherwise UA
PRA Clear by parentage
CEA/CH Carrier
DE Carrier
Height: 47 cm
Weight: 17 kg

CAC in Utility man-trailing
2nd prize Beginners class hunting test
Elite class obedience
Nordic game-tracking champion
No. 3 in Norwegian championship in game-tracking
Nordic show champion

VALPAR / PUPPIES

INLICIOS BLACK MAMBA"TILLA"

Tik född 29 april 2012
NO40937/12

HD grad A
ED ua (0)
PRA Normal genom föräldrar
DE Bärare

Ägare: Joachim Hafsmo, Norge

Female born April 29th 2012
NO40937/12

Hips Excellent
Elbows Excellent
PRA Cleared by parentage
DE Carrier

Owner: Joachim Hafsmo, Norge

MERITER

RÄDNINGSHUND (NRH)
C-godkjent Lavine

UTSTÄLLNING
Excellent, 1Ukk

MENTALBESKRIVNING HUND (MH)
Genomförd, skott = 3

ACHIEVEMENTS

RESCUE DOG
Approved First level, avalanche

SHOW
Excellent, First in youth class

MENTAL ASSESSMENT
Passed, secure to gun-shot

BILDER / PICTURE

SE VCH INLICIOS BLUE OCEAN"HÄXA"

Tik född 29 april 2012
SE41761/2012 (NO40936/12)

HD grad B
ED ua (0)
PRA normal genom föräldrar
DE normal

Ägare: Anna-My Skoglund, Älvängen, Sverige

Female born April 29th 2012
SE41761/2012 (NO40936/12)

Hips Very Good
Elbows Excellent
PRA Clear by parentage
DE Clear

Owner: Anna-My Skoglund, Älvängen, Sverige

MERITER

VILTSPÅR
3 x 1:a pris Ökl – Svensk viltspårchampion SE VCH
1 x HP

UTSTÄLLNING
Very Good, Ukl

MENTALBESKRIVNING HUND (MH)
Genomförd, skott = 1

Praktisk jakt och eftersök på älg, rådjur, grävling och vildsvin.

ÖVRIGT
Opererad för mastocytom grad 2 (2016), nu frisk 🙂

ACHIEVEMENTS

GAME TRACKING
Swedish game-tracking champion SE VCH

SHOW
Very Good, Youth class

MENTAL ASSESSMENT
Passed, secure to gunshot

Used in hunting

BILDER / PICTURES

INLICIOS GREEN FIRE"KIJANI"

Tik
Född 29 april 2012
Död 27 juli 2017
NO40938/12

HD grad B
ED ua (0)
PRA normal genom föräldrar
DE normal
Övrigt: litet navelbråck

Ägare: Marianne Hindøien, Klæbu, Norge

Female
Born April 29th 2012
Dead July 27 2017

NO40938/12

Hips Very Good
Elbows Excellent
PRA Clear by parentage
DE Clear
Other: Small umbilical hernia

Owner: Marianne Hindøien, Klæbu, Norge

Några stjärnor tänds alltför brått och oväntat. Det gjorde Kijanis stjärna som nu lyser på oss varje natt. Kijani omkom troligen av vattenförgiftning – hyponatremi. Vila i frid älskade hund.

Trine Halvorsen har beskrivit det som skedde och ger viktig information runt vattenförgiftning i sin blogg.

Some stars are lit too soon and very unexpected. Kijani’s star, that now shines on us every night, is such a star. Kijani very likely lost her life to water intoxication. Rest in peace Kijani, and know that you were loved.

You can read about water intoxication here.

MERITER

VILTSPÅR
1:a pris Åpen klasse

UTSTÄLLNING
Very Good, Ak
BIR, BIG-4 Valpklass 1

MENTALBESKRIVNING HUND (MH)
Genomförd, skott = 1

ACHIEVEMENTS

GAME TRACKING
1st prize Open class

SHOW
Very Good, Open class
BOB, BIG-4 Puppyclass 1

MENTAL ASSESSMENT
Passed, secure to gun-shot

BILDER / PICTURES

SE VCH RLDN RLDF RLDA SPH I INLICIOS PURPLE HAZE"TRIXA"

Tik född 29 april 2012
SE41031/2012 (NO40935/12)

HD grad A
ED ua (0)
PRA normal genom föräldrar
DE bärare

Ägare:Kristina Jönsson, Sölvesborg, Sverige

Female born April 29th 2012
SE41031/2012 (NO40935/12)

Hips Excellent
Elbows Excellent
PRA Clear by parentage
DE Carrier

Owner: Kristina Jönsson, Sölvesborg, Sverige

MERITER

BRUKS
Uppflyttad till högre /B spår
SPH I

LYDNAD
3:e pris Lkl 3

VILTSPÅR
Svensk viltspårchampion – SE VCH

JAKT
Godkänt apporteringstest (Svenska Tollarklubben)

RALLYLYDNAD
2 x Cert
RLD A
RLD F
RLD N

UTSTÄLLNING
Very Good, Ukl

MENTALBESKRIVNING HUND (MH)
Genomförd, skott = 1

ACHIEVEMENTS

UTILITY
In higher class, trailing
SPH I

OBEDIENCE
3rd prize Class 3

GAME TRACKING
Swedish game-tracking champion

HUNTING
Approved basic instinct test (Swedish Toller club)

RALLY-O
1 x CAC
RLD A
RLD F
RLD N

SHOW
Very Good, Youth class

MENTAL ASSESSMENT
Passed, secure to gunshot

BILDER / PICTURES

N VCH SE VCH RL1 INLICIOS RED ALERT"RONJA"

Tik född 29 april 2012
NO40939/12

HD grad A
ED ua (0)
PRA normal genom föräldrar
CEA bärare
DE normal
Ögonlyst 20160928 – UA (1 hår distichiasis)

Ägare: Lailia Hassel Lønnum, Steinkjer, Norge

Female born April 29th 2012
NO40939/12

Hips Excellent
Elbows Excellent
PRA Clear by parentage
CEA Carrier
DE Clear
Eye checked 20160928 – Clear (one hair distichiasis)

Owner: Lailia Hassel Lønnum, Steinkjer, Norge

MERITER

LYDIGHET
2:a pris klass 1

VILTSPÅR
1:a premie HP och Prövevinner NRK Nord-Tröndelags prov juni 2016 (34 startande ekipage) – Norsk viltspårchampion N VCH

3 x 1:a pris Ökl i Sverige – Svensk viltspårchampion SE VCH

UTSTÄLLNING
Very Good, Ak

RALLYLYDIGHET
3 x 1 pr. Klasse 1 = RL1

MENTALBESKRIVNING HUND (MH)
Genomförd, skott = 1

ACHIEVEMENTS

OBEDIENCE
2nd prize beginners class

GAME TRACKING
Norwegian game-tracking champion N VCH
Swedish game-tracking champion SE VCH

SHOW
Very Good, Open class

RALLY OBEDIENCE
3 x 1st prize Class 1 = RL1

MENTAL ASSESSMENT
Passed, secure to gun-shot

BILDER / PICTURES

SE VCH LPI LPII INLICIOS GOLDEN RULE "MIO"

Hane född 29 april 2012
SE42788/2012 (NO40933/12)

HD grad A
ED ua (0)
PRA Normal genom föräldrar
DE bärare

Ägare: Peter Öjerskog, Romelanda, Sverige

Male born April 29th 2012
SE42788/2012 (NO40933/12)

Hips Excellent
Elbows Excellent
PRA Clear by parentage
DE Carrier

Owner: Peter Öjerskog, Sweden

MERITER

JAKT
Används i praktisk jakt och eftersök
Godkänt apporteringstest (Svenska Tollarklubben)

VILTSPÅR
Svensk viltspårchampion – SE VCH

LYDIGHET
Årets Lydnadstollare 2013!
LP I
LP II
2:a pris Lkl 3

 

BRUKS
Uppflyttad till Lägre spår (klasse C)

MENTALBESKRIVNING HUND (MH)
Genomfört MH med 1 på skott

ACHIEVEMENTS

HUNTING
Approved basic retrieve test (Swedish Tollerclub)

GAME TRACKING
Swedish game-tracking champion – SE VCH

OBEDIENCE
Obedience Toller of the year 2013, Swedish Toller specialty!
Diploma Beginners class LPI
Diploma Open class LPII

UTILITY TRAILING
In higher class trailing

MENTAL ASSESSMENT
Completed with approved reaction to gunshot

BILDER / PICTURES

N VCH RL1 INLICIOS SILVER BULLET"FELIX"

Hane (kastrerad) född 29 april 2012
NO40932/12

HD grad A/B
ED ua (0)
PRA normal genom föräldrar
DE normal

Ägare: Gina Strøm, Klæbu, Norge

Male (neutered) born April 29th 2012
NO40932/12

Hips A/B
Elbows Excellent
PRA Clear by parentage
DE Clear

Owner: Gina Strøm, Klæbu, Norge

MERITER

VILTSPÅR
Norsk viltsporchampion – N VCH
Godkänd eftersökshund

RALLYLYDIGHET
1 pr. kl. 2
3 x 1 pr. kl. 1 – RL1

UTSTÄLLNING
Very good Ökl
Very good Ukl

MENTALBESKRIVNING HUND (MH)
Genomförd, skott = 4

ACHIEVEMENTS

GAME TRACKING
Norwegian game-tracking champion – N VCH
Certified for tracking wounded game

RALLY-O
3 x 1.st prize class 1 – RL1

SHOW
Very good in Open class
Very good in Youth class

MENTAL ASSESSMENT
Passed

BILDER / PICTURES

SE VCH INLICIOS WHITE OUT"CASH"

Hane född 29 april 2012
Död 9 augusti 2019
SE41912/2012 (NO40930/12)

HD grad A
ED ua (0)
PRA normal genom föräldrar
DE bärare (B)
Övrigt: Saknar tänder i vänstra nedankäke pga externt trauma.

Ägare: Jonathan Nordström, Yngsjö, Sverige

Male born April 29th 2012
Dead August 9th 2019

SE41912/2012 (NO40930/12)

Hips Excellent
Elbows Excellent
PRA Clear by parentage
DE Carrier
Other: Lack teeth in lower left jaw due to external trauma.

Owner: Jonathan Nordström, Yngsjö, Sverige

Cash fick somna in vid 7 års ålder pga. en snabbt växande tumör i magen.

Cash was put to sleep at 7 years old due to a fast-growing tumour in the stomach. 

MERITER

JAKT
0 pris Nkl TJP
Godkänt apporteringstest (Svenska Tollarklubben)

VILTSPÅR
Svensk viltspårchampion – SE VCH

LYDIGHET
1:a pris Lkl 1

UTSTÄLLNING
Very good – Ökl

BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND (BPH)
Genomförd med gk skott (2017)

MENTALBESKRIVNING HUND (MH)
Bruten av beskrivare (2014)

ACHIEVEMENTS

HUNTING
0 prize Beginners class TJP
Approved basic retrieve test (Swedish Tollerclub)

GAME TRACKING
Swedish game-tracking champion – SE VCH

OBEDIENCE
1st prize Beginners class

SHOW
Very good – Open class

MENTAL ASSESSMENT
Completed, secure to gun shot

BILDER / PICTURES

BILDER / PICTURES

STAMTAVLA / PEDIGREE

HUT'S ANTHONY QUINNFLOTTATJÄRN'S HÖSTKLARA GOLIATBIRDCHERRYS AUTUMN CLEAR AIR
OLDHOLBANS FRANCES MAC OF LYONHOUSE
ALLYDOR'S LADY MIRAFOXY FARM'S BARRETOS OF BUTCH
ALLYDOR'S HAPPY DIAMONDS
REDADICT RACING RASCALSIPHRA'S INDIANA JONESRÖDRÄVENS BJÖRNBÄR
WESTERLEA'S TORNADO AT SIPHRA
TOLLERBAY STRAW-BERRYBLUENOSERS BERRY HEAD
TOLLERBAY DEREX JOY
Back To Top