skip to Main Content

FÖRÄLDRAR / PARENTS

SE J(T)CH SE VCH DE CH
TOLLARTROLLETS MOLLE "MIKA"

Hane född 9 juni 2011
Reg nr. DRC-T 13-0743 (SE44055/2011)

e: Renarder’s Papaya Tamarillo
u: SE LCH SE VCH SE UCH LP1 Tollartrollets Snöflinga

HD A2
AD 0
Ögonlyst UA
PRA Normal
CEA/CH Normal
DE Normal
Dilute D/D
JADD Probable normal
Höjd: 50 cm
Vikt: 19 kg

Svensk Tollingjaktchampion – SE J(t)CH (2019)
BLP
APD/R F
Godkänd ingångsprov till räddningshund
3 x Cert (DRC och VDH)
Genomfört mentalbeskrivning (MH) i Sverige

Male born June 9 2011
Reg nr. DRC-T 13-0743 (SE44055/2011)

Sire: Renarder’s Papaya Tamarillo
Dam: SE LCH SE VCH SE UCH LP1 Tollartrollets Snöflinga

Hips and Elbows Excellent
Eyes Clear
PRA Clear
CEA/CH Clear
DE Clear
JADD Probable clear
Dilute D/D
Height: 50 cm
Weight 19 kg

Swedish Tolling hunting champion – SE J(t)CH (2019)
BLP
ADP/R F
Approved German Red Cross aptitude test for Search and Rescue dogs
3 x CAC (DRC and VDH)
Done Mental description  (MH) in Sweden

.

FI CH FI VCH SE UCH SE VCH
FOXGROVE'S NAUGHTY RED ADDICT "NAATTI"

Tik född 10 mars 2009
Reg nr. FI47195/09

e: GCH HRCH Cedar Fog Midnight Seduxtion UDX OM1 RA MA MX MXBB MXJ MJB XF T2B WCX VCX
u: OTCH Foxgrove’s Whirling Dervish MH WCX AGI AGIJ

HD A/A
AD 0/0
Ögonlyst UA
PRA Bärare
CEA/CH Normal
DE Normal
JADD Probable Carrier genom föräldrar
Dilute D/D
CP1 Normal genom föräldrar
DM Normal
Höjd: 45 cm
Vikt: 15 kg

1:a pris Ökl Tollingjaktprov
2:a pris Öppenklass retrieverjaktprov
2:a pris Öppen klass working test
Svensk Juniortollarmästare 2010
Finsk jaktprovsmästare 2013
Finsk viltspårchampion
Finsk utställningschampion
Svensk utställningschampion med jaktmerit
1:a pris Lkl 2
Genomfört mentalbeskrivning (MH) i Finland

Female born March 10 2009
Reg nr. FI47195/09

Sire: GCH HRCH Cedar Fog Midnight Seduxtion UDX OM1 RA MA MX MXBB MXJ MJB XF T2B WCX VCX
Dam: OTCH Foxgrove’s Whirling Dervish MH WCX AGI AGIJ

Hips and elbows Excellent
Eyes clear
PRA Carrier
CEA/CH Clear
DE Clear
JADD Probable carrier through parentage
Dilute D/D
CP1 Clear
DM Clear
Height 45 cm
Weight 15 kg

1st prize Open class Tolling hunting test
2nd prize Open class Retriever hunting test (NOME-B AVO2)
2nd prize Open class Working Test (NOWT AVO2)
Swedish Junior Tollermaster 2010
Finnish Hunting test master 2013
Finnish showchampion – FI CH
Swedish showchamption with hunting merit – SE UCH
Finnish game-tracking champion – FI VCH
1st prize Obedience class 2
Mental description in Finland (MH)

VALPAR / PUPPIES

SE VCH J INLICIOS HOT AND COLD WC "INDY"

Hane född 10 juli 2015
NO47323/15

HD A1/A1
AD 0/0
Ögonlyst utan anmärkning (2017.10.25)
PRA Bärare
JADD Normal
DE Normal*
CDDY N/N
CEA/DM/Buff Normal*

Ägare: Susanne Reinke, Canada
Hemsida: www.dummy-hunters.de

Male born July 10th 2015
NO47323/15

Hips A1/A1
Elbows 0/0
Eyes (EVCO) Clear (2017.10.25)
PRA Carrier
DE Clear*
JADD Clear
CDDY N/N
CEA/DM/Buff Clear*

Owner: Susanne Reinke, Canada
Homepage: www.dummy-hunters.de

MERITER

Jakt
3:e pris EKL Tollingjaktprov (SE)
2 x 1:a pris ÖKL Tollingjaktprov (SE)
JP/R – 258 av 260 p och bästa hund (DE)
APD/A – dummy,  70/80 p, Very good och bästa hund (DE)
Working Certificate – WC, i Canada

Viltspår
Svensk Viltspårchampion SE VCH

Utställning
Excellent, CK, 4 BHK, Reserve-cert i Bruksklasse
Excellent Juniorklass, Junior-cert

Genomfört BPH
Länk till resultat

Avkommor
Kull 1 hos kennel River Fox (Sverige) 2018 – 3 tikar och 2 hanar
Kull 2 hos kennel Redzone (Canada) 2020 – 7 tikar och 3 hanar
Kull 3 hos kennel Redwyn (Canada) 2020 – 1 tik

ACHIEVEMENTS

Hunting
3rd prize Elit class Tollinghunting test (SE)
2 x 1st prize Open class Tollinghunting test (SE)
JP/R – 258 of 260 p and best dog (DE)
APD/A – dummy, 70/80 p and best dog (DE)
WC in Canada

Game-tracking
Swedish game-tracking champion – SE VCH

Show
Excellent, CAC-quality (CK), 4 BM, Reserve-CAC in Working class
Excellent in juniorclass – Junior CAC

Offspring
1 litter at kennel River Fox (Sweden) 2018 – 2 males and 3 females
1 litter at kennel Redzone (Canada) 2020 – 7 females and 3 males
1 litter at kennel Redwyn (Canada) 2020 – 1 female

N RLCH RLI RLII RLIII INLICIOS HIGH AND LOW "BALOO"

Hane född 10 juli 2015
NO47324/15

HD A (Indeks 107-jan 2021)
AD 0
Ögonlysning Intet påvist (jan 2021)
PRA Bärare
JADD Bärare
DE Normal*
CEA/DM/Buff Normal*

Höjd 49 cm
Vikt 15 kg

Ägare: Trine Norill Jonassen, Bergen, Norge

Male born July 10th 2015
NO47324/15

Hips Excellent
Elbows Excellent
ECVO Clear (Jan. 2021)

PRA Carrier
JADD Carrier
DE Clear*
CEA/DM/Buff Clear*

Owner: Trine Norill Jonassen, Bergen, Norge 

MERITER

Reddningshund (NRH)
Godkjent redningshund i Norske Redningshunder 2018
Regodkjent 2020
B-godkjent USAR (Urban Search and Rescue)

Bruks
Opprykk till klasse C

Lydighet
1.pr klasse 1

Rallylydighet
Norsk Rallylydighetschampion – N RLCH
3 x 1 pr. klasse 3 = RLIII
3 x 1 pr. klasse 2 = RLII
3 x 1 pr. klasse 1 = RLI

Utställning
Excellent i Åpen klasse

Genomfört BPH
Länk till resultat

Övrigt
Nr 5 och Årets debutant i The Challenge 2022!

Avkommor
Kull 1 hos kennel Redrivals (Norge) i  2021 – 3 tikar och 5 hanar

ACHIEVEMENTS

Search and Rescue
Certified Search and Rescue dog
Training towards USAR

Rally obedience
Rally obedience champion – N RLCH
3 x Cert
3 x 1st prize Class 3
3 x 1st prize Class 2
3 x 1st prize Class 1

Show
Excellent in Open class

Offspring
1 litter at Redrivals (NO) 2021 – 3 females and 5 males

SE J(T)CH SE VCH INLICIOS DUSK AND DAWN "TESLA"

Tik född 10 juli 2015
SE47305/2015 (NO47325/15)

HD A
AD 0
PRA Normal
CEA/CH Normal
DE Normal
JADD Bärare
DM Normal
Dilute D/D

Höjd 45 cm
Vikt: 16 kg

Ägare: Håkan Linde, Smedseröd, Sverige

Female born July 10th 2015
SE47305/2015 (NO47325/15)

Hips Excellent
Elbows Excellent
PRA Clear
CEA Clear
DE Clear
JADD Prob. Carrier
DM Clear

Dilute D/D

Height: 45 cm
Weight: 16 kg

Owner: Håkan Linde, Smedseröd, Sweden 

MERITER

Jakt
Svensk Tollinjaktchampion – SE J(T)CH!
Juniortollarmästare 2017!
Godkänt praktiskt tollingjaktprov
3 x 1:a pris Elitklass tollingjaktprov
1:a Nkl B-Prov, domarens val
Nr 2 av 70 Nkl på SSRK Västras WT cup våren 2017
3 x 1 pr. Nkl WT (91-91-85)
Vinnare av Öppen klass på Tollare i Västs KM 2016
På vinnande laget i svenska Lagkampen 2016 (Bohus Bataljon)

Viltspår
Svensk Viltspårchampion – SE VCH
3 x 1:a pris Ökl + HP

Lydnad
1 pris i FCI klass 1 (290 p)

Utställning
Excellent i Jaktklass

Genomfört BPH
Länk till resultat

Avkommor
Mamma till Inlicios kull 5

ACHIEVEMENTS

Hunting
Junior tollermaster 2017!! (SE) 

3 x 1st prize Elite class Tollinghuntingtest
1st prize + honors Beginners class Tollinghunting test
1st prize Beginners class Retriever-test
No. 2 of 70 in WT cup for all retrievers (beginners class)
3 x 1 st prize Beginners class WT (91-91-85)

Game-tracking
Swedish Game-Tracking champion – SE VCH
3 x 1st prize Open class + HP

Obedience
1st prize in FCI class 1

Show
Excellent in Workingclass

Mother of Inlicios litter 5

N VCH SE VCH INLICIOS NEAR AND FAR "FABEL"

Tik född 10 juli 2015
NO47326/15

HD A
AD 0
ECVO UA
PRA Bärare
CEA Normal
DE Normal
JADD Bärare
DM Normal
Dilute D/D
Höjd: 45 cm
Vikt: 14.5 kg

Ägare: Trine Halvorsen, Klæbu

Female born July 10th 2015
NO47326/15

Hips A
Elbows 0
ECVO Clear
PRA Carrier
CEA Clear
DE Clear
JADD Prob. Carrier
DM Clear
Dilute D/D

Owner: Trine Halvorsen, Klæbu

MERITER

Viltspår
Norsk viltsporchampion – N VCH
Svensk viltspårchampion – SE VCH
Andra beste ekipage av 30 startande – Selbu juni 2017 (NO)

Jakt
Godkjent kvalifiseringsprøve
71 p Nkl WT

Bruksspor
Godkjent kl D

Lydighet
3 pr. Lkl 1

Utställning
Excellent, CK – Åpen klasse
Excellent, CK, 4 Btk – Unghundklass
BIM-valp

Genomfört BPH
Länk till resultat

Avkommor
Mor till Inlicios Kull 4 och Kull 6

ACHIEVEMENTS

Game-tracking
Norwegian game-tracking champion – N VCH
Swedish game-tracking champion – SE VCH
2nd best dog of 30 participants in all breed tracking competition

Hunting
Passed Qualification test, allowed to start on hunting tests
71 p Beginners class Working Test

Working trial
Approved first level – man trailing

Obedience
3 pr. Class 1

Show
Excellent, CAC-quality (CK) – Open class
BOS-puppy

Done mental assessment with gun shot

Offspring
Fabel is mother of our Litter 4 and Litter 6

FI VCH SE VCH INLICIOS NIGHT AND DAY "KARMA"

Tik född 10 juli 2015
FI51360/15 (NO47327/15)

HD A
AD 0
PRA A/B
CEA Normal
DE Normal
Dilute D/D

Ägare: Heidi Vuoria, Kennel Kuparikarin, Hamina, Finland

Female born July 10th 2015
FI51360/15 (NO47327/15)

Hips A
Elbows 0
PRA A/B
CEA Clear
DE Clear
Dilute D/D

Owner: Heidi Vuoria, Kennel Kuparikarin, Hamina, Finland 

MERITER

Viltspår
VOI1, 43 p Finsk viltspårchampion (FI VCH)
AVO1, 48 p Bästa öppenklasshund (FIN)
3 x 1 pr. Öppenklass (SE) – Svensk viltspårchampion (SE VCH)

Utställning
Excellent i Junior klasse
Very good i Åpen klasse

Genomfört BPH
Länk till resultat

ACHIEVEMENTS

Game-tracking
1st prize Winners class (VOI1), Finnish game-tracking champion (FI VCH)

1st prize Open class (AVO1), best dog in Open class! (FIN)
3 x 1st prize Open class (SE), Swedish game-tracking champion (SE VCH)

Show
Excellent in Junior class
Very Good in Youth class

N VCH SE VCH INLICIOS NAUGHTY AND NICE "TIRA"

Tik född 10 juli 2015
NO47328/15

HD A
AD 0
PRA A/B
CEA/CH Normal
DE Normal
Dilute D/D

Höjd: 47 cm
Vikt: 14 kg

Ägare: Dani Wold Christiansen och Birte Mari Steen, Oslo, Norge

Female born July 10th 2015
NO47328/15

Hips A
Elbows 0
PRA A/B
CEA Clear
DE Clear
Dilute D/D
Height 47 cm
Weight 14 kg

Owner: Dani Wold Christiansen and Birte Mari Steen, Oslo, Norway

MERITER

Viltspår
Svensk viltspårchampion – SE VCH
Norsk viltsporchampion – N VCH

Jakt
Godkänd kvalifiseringstest
27 p Bk WT

Utställning
VG i Åpen klasse

Genomfört BPH
Link till resultat

ACHIEVEMENTS

Game-tracking
Swedish game-tracking champion – SE VCH
Norwegian game-tracking champion – N VCH

Hunting
Passed qualification test – can now start on hunting tests
27 p WT

Show
Very Good in Open class

BILDER / PICTURES

STAMTAVLA / PEDIGREE

TOLLARTROLLETS MOLLERENARDER'S PAPAYA TAMARILLOTOLLARBOS QUIZ A'POLLON
RENARDER'S KEYSTONE PAPAYA
TOLLARTROLLETS SNÖFLINGADUCK TAIL'S MUDDUS REGNBÅGSFORELL
TOLLARBOS ÄDLA ÄLSA
FOXGROVE'S NAUGHTY RED ADDICTCEDAR FOG'S MIDNIGHT SEDUXTIONWESTERLEA'S MIDNIGHT SUN
CEDAR FOG'S HOLIDAY
FOXGROVE'S WHIRLING DERVISHHARBOURLIGHTS NIFTY DUKE
FOXGROVE'S CIRCLE OF LIFE
Back To Top