skip to Main Content

N VCH SE VCH
INLICIOS NEAR AND FAR "FABEL"

CIE DKUCH NLCH DECH CW'18 DK W'17 BS'17
ALBA NUADH GWENNY'S WORKING SECRET "HUEY"

MER INFORMATION OM FÖRÄLDRARNA / MORE INFORMATION ABOUT THE PARENTS

HD: A/A – Index 109 (NKK, december 2020)
AD: 0/0
Ögonlyst (ECVO): 2020.09.30 – UA/Clear (mild distichiasis)
PRA: Bärare
JADD: Bärare
DE: Normal*
CEA/DM/Buff: Normal*
Höjd: 45 cm
Vikt: 15 kg

Meriter
Norsk viltsporchampion – N VCH
Svensk viltspårchampion – SE VCH

Godkjent kvalifiseringsprøve
71 p WT Nkl

3 pr. LP kl 1

Godkjent klasse D bruksspor

Excellent och CK i Öppen klass på utställning

Genomfördt BPH med skott

Achievements
Norwegian game-tracking champion – N VCH
Swedish game-tracking champion – SE VCH

Approved Qualification test (required to start on hunt testes)
71 p Working Test Beginners

3rd prize Obedience class 1

Approved in working trial – man trailing

Excellent, CAC-quality in Open class, show

Excellent mental description, secure to gun shot

*Genom föräldrar / By parantage

HD: A/A
AD: 0/0
Ögonlyst (ECVO): 2020.11.05 – UA/Clear
PRA: Normal
JADD: Normal
DE: Normal
CEA/DM/Buff/CLPS/CP1/CDDY: Normal
Höjd: 52 cm
Vikt: 24 kg

Meriter
Jaktprov med kallvilt (“b-prov”) – SJP A diplom  (godkänd på högsta nivån i Nederland)
Workingtest med kallvilt – MAP 2 x B diplom
Godkänd på flera olika working test på Åpen/Elite nivå

Nosework – godkänd på nivå 3

Internationell utställningschampion – C.I.E
Nederländsk utställningschampion – NL CH
Dansk Utställningschampion – DK UCH
Tysk utställningschampion (VDH och DRC) – DE CH
Club vinnare 2018 – CW’18
Dansk vinnare 2017 – DKW’17
Bundessieger 2017 – BS’17
BIS på Retrieverutställning 2017
BIG-3 på Internationell hundutställning
Många BIR

Achievements
Hunting test cold game – SJP A diploma (passed the highest class in the Netherlands)
Working test with cold game – MAP 2xB diploma

Passed several working tests with dummies in Open/Elite level

Nosework – passed level 3

International show champion – C.I.E
Dutch show champion – NL CH
Danish show champion – DK UCH
German show champion (VDH and DRC) – DE CH
Bundessieger 2017 – BS’17
BIS on Retrievershow
BIG-3 at International show
Several BOB

 

Fabel kommer från vår tredje kull och är en av sex syskon efter Naatti och Mika. Pappa Mika är svensk tollingjaktchampion och mamma Naatti har 1:a pris Ökl på tollingjaktprov och 2:a pris Ökl på retrieverprov och workingtest. Hela kullen är är friröntgad både på höfter och armbågar (alla A och 0), per dags datum är alla friska och hela kullen har utvisat mycket goda arbetsegenskaper med fina resultat inom både jakt (två syskon i EK Tjp, Juniortollarmästare 2017), viltspår (fem av sex i kullen viltspårchampion), rally och en bror är aktiv reddningshund i NRH. Hela kullen gjorde BPH i maj 2017 och vi är mycket nöjda med jämnheten, de är lekfulla och sociala, har matintresse och attityd utan extremer. En i kullen är skottberörd.  Fabel har varit hos oss för kortare och längre perioder vid många tillfällen och vi har även fått ta del i att träna och tävla henne, så vi känner henne väl.

Fabel själv är ett litet lyckopiller som är väldigt social, otroligt glad i folk och är trevlig mot andra hundar oavsett kön. Arbetsmässigt, liksom självklart hälsomässigt och mentalt, lever hon upp till förväntningarna vi har på en avelshund hos Inlicio. Fabel är hunden som är helt lugn och avslappnad hemma och kan lura en till att tro att hon helst vill ta livet med ro. Men så fort hon uppfattar att det är träning/arbete på gång byts den lugna blicken ut mot intensivt fokus och hon är redo för allt jobb på ett ögonblick! Hon har en fantastisk näsa och har utan svårigheter tagit både norskt och svenskt viltspårchampionat. Hon var en av de tystare hundarna men har fått stora förväntningar på jakten och har en del ljud där nu. Hon är följsam och vill verkligen jobba, men har också en självständighet som kan sätta in när hon menar det är lämpligt. Hon är bra med vilt men har ett lite slarvigt grepp och behöver mer erfarenhet i att bära. Hon är snabb, skottfast, trygg i vatten och en duktig simmare. Hon är lätt att belöna med både godbit och lek och hon har gjort ett trevligt BPH (mentalbeskrivning). Exteriört är hon en välbalanserad tik av den mindre modellen. Hon har mycket päls av god kvalitet, goda rörelser och ett vackert huvud.

Fabel har en kull hos oss sedan innan (Inlicios kull 4, födda 2018) som vi är mycket nöjda med! Alla fyra “valparna” är friska per dags datum med fina och höfter och armbågar, har trevliga temperament och är mycket arbetsvilliga och allsidiga. De har fina resultater inom jakt, bruks, viltspår, lydighet, rally och utställning och alla är skottfasta. Dessvärre har de inte haft möjlighet att genomföra BPH på grund av reserestriktioner i förbindelse med Corona. Vi hoppas kunna göra det under våren 2021!

Fabel comes from our third litter and is one of six siblings after Naatti and Mika. Father Mika is Swedish tollinghunt champion and mother Naatti has 1st prize in Open class tollinghunt test and 2nd prize Open class retrievertest and working test. The whole litter has Excellent hips and elbows, all are healthy and all show excellent working abilities with some very nice results withing hunting (two in elite class tolling huntingtest, Swedish Junior Tollermaster 2017), game-tracking (five of six are champions), rally obedience and one is a certified search and rescue dog (SAR). The whole litter did the mental description in May 2017 and I am very pleased with the result and the eveness within the litter, they are playfull and social, has interest in food and attitude withouth any extremes. One of the siblings is gunshy. Fabel has stayed with us for longer and shorter periods on many occations and we have also participated in her training and has competed with her, so we know her well.

Fabel is a happy-go-lucky girl that is very social, she loves humans and does not have any problems with other dogs, regardless of gender. Workwise, as well as health and mentality of course, she lives up to the expectations we have on breeding stock at kennel Inlicio. Fabel is the dog that is completely relaxed at home and can fool anyone to belive she is a real couch potato. But as soon as she recognizes the slightest possibility to work the calm gaze is replaced with an intence focus and eagerness and she is ready to work in an instance! She has a fantastic nose and easily gained the  norwegian and swedish game-tracking championships. She was one of the more quiet tollers but has gotten more noice in connection with water in the hunt training. She really loves to work and follows her handler with joy, but she also has an independence that comes into play if she finds it suitable. She is good with game, but has a sloppy grip and needs more experience in carrying. She is safe to gun shots, confident in water and a good swimmer. She is easily rewarded with both food and play and she did a really nice mental description. Exteriorly she is a well balanced female of the smaller modell . She has good coat, effortless movements and a beautiful head.  

Fabel has one litter with us from before, our Litter 4, born 2018. We are very pleased with these puppies, they are all healthy up until now, have excellent hips and elbows, excellent temperaments and are very eager to work, showing true versatility. They have very nice results within hunting, working trials, game tracking, rally obediece and show and all are secure to gunshot. Due to COVID-19 they haven’t been able to do their mentality description yet but we hope to do that in spring 2021. 

 

Matte Jennifer om Huey:
Huey
is a very friendly and goofy boy. He is very playful towards other dogs and likes being with you and is always ready to work. He is also a very obedient dog and he would do anything for you as long as the motivation is right for him. He listens very well but is also good at working independently. Which makes him a very versatile dog in the field. Almost every person he meets falls in love with him. We have four dogs but Huey, for some reason, stands out to others with his goofy manners. He really is always happy! In our pack, Huey gets along with all of the other boys. Never ever has there been a problem between them. A few months ago his son became part of the pack and the two of them can really play with one another. Although sometimes Huey is a bit too kind to his son. It wouldn’t harm him if he would say “no’ to his son every now and then but this also describes Huey’s character. Huey likes children as well.

In the beginning, we had to figure out what dog sport motivated him and what kind of reward Huey loved the most. Ever since we found out he loved hunting and how to reward him best, the relationship between dog and handler improved rapidly and he became very eager to work with us. It is, however, very important to challenge Huey all the time, otherwise, he gets bored. He prefers the real game over a dummy but is eager enough to retrieve both.
When Huey was only three months old we took him with us in the field (practical hunt), so he could get familiar with the game, the sounds, etc. It was clear from the beginning that he really loved the real game. He was very interested in the ducks, hares, etc. When he was 6 months old, he participated in his first real hunt (crows and pigeons). You could see that he enjoyed being in the field and he learned very fast. Working in the field is something he likes more than any other discipline. During a practical hunt, he is quiet and very relaxed. If no birds are flying, he lays down relaxed up until the moment you move or he hears birds coming closer, then he is back up his feet and focused and ready to work. It’s really great to have him with you on a hunt. You can really rely on him which is really great. He has the experience to retrieve ducks, geese, crows, hares, pigeons, and pheasants.

As described above already, Huey is an active gun dog in the field throughout the entire year but we also do some dummy training, training with cold game, and some nosework. He achieved the highest cold game certificate in the Netherlands (SJP-A) at the age of 3,5 years and is still improving his skills to become even a better gun dog.

He has done great at shows as well although he isn’t a huge fan of participating (if you see videos of him you wouldn’t say that because he always gives his best). He is definitely a dog that prefers work over anything else. He has achieved some very nice show results, e.g. Best in Show on a retriever show and Best in Group 3 on an International show when he was only two years old. Nowadays, we focus mainly on working activities.

Huey currently has six litters in six different countries between 10 months and 2.5 years that are developing very nicely, both health and workwise. Huey has his own webpage where you will find more information! Click here.

 

Inbreeding coefficient (COI) for Fabel and Huey (calculated using Pedigree viewer 6.5f):

Over 5 generations: 0.00 %
Over 6 generations: 0.05 %

Stamtavla för valparna på K9-data / Puppy pedigree on K9-data: http://www.k9data.com/pedigree.asp

VALPAR / PUPPIES

INLICIOS AMAROK

Hane född 2021.05.27
NO50535/2021
SE

HD: B/B
AD: 1/3
Ögonlyst:
PRA: A/B
DE: Normal*
JADD: Normal eller Bärare
CEA/DM/Buff: Normal*

Höjd:
Vikt:

Ägare: Sara Hahne, Kalix, Sverige

MERITER / ACHIEVEMENTS

Jakt:

Lydighet:

Viltspår:

Bruks:

Utställning: Excellent, CK, reserv-Cert Juniorklass

INLICIOS CERBERUS

Hane född 2021.05.27
NO50536/2021

HD: A/B
AD: 0/1
Ögonlyst:
PRA: A/B
DE: Normal*
JADD: Normal eller Bärare
CEA/DM/Buff: Normal*

Höjd:
Vikt:

Ägare: Heidi Aune Larssen, Melhus, Norge

MERITER / ACHIEVEMENTS

Jakt:

Lydighet:

Viltspår:

Bruks:

Utställning: Very Good Juniorklasse

INLICIOS FENRIS

Hane född 2021.05.27
NO50537/2021

HD: A/A
AD: 0/0
Ögonlyst:
PRA: A/B
DE: Normal*
JADD: Normal eller Bärare
CEA/DM/Buff: Normal*

Höjd:
Vikt:

Ägare: Hege Tveter, Vestby, Norge

MERITER / ACHIEVEMENTS

Jakt: Very Good i Begynnerklasse TJP

Lydighet:

Viltspår:

Bruks:

Utställning: Excellent Unghundsklasse

STAMTAVLA / PEDIGREE

ALBA NUADH GWENNY'S WORKING SECRETREDMOUND'S KEEP A GREAT SECRETREDFORESTHUNTER WALLACE
REDMOUND'S GEORGOUS GEM
ALBA NUADH SOAVE DI STEVIERED PASSION
ALBA NUADH ABBEY NA MAYLA
INLICIOS NEAR AND FARTOLLARTROLLETS MOLLERENARDER'S PAPAYA TAMARILLO
TOLLARTROLLETS SNÖFLINGA
FOXGROVE'S NAUGHTY RED ADDICTCEDAR FOG'S MIDNIGHT SEDUXTION
FOXGROVE'S WHIRLING DERVISH

BILDER / PICTURES

FABEL

N VCH SE VCH Inlicios Near And Far - Fabel
N VCH SE VCH Inlicios Near And Far - Fabel
Inlicios Near And Far
N VCH SE VCH Inlicios Near And Far - FabelInlicios Near And Far

HUEY

Huey
Huey
Back To Top