AKC GCHS NSDTRC-USA CH SHR QUILL'S CRADLE OF WILDERNESS CD RA SH WCX CGC VC "TRAPPER"

Hane född 24 december 2010
Reg nr. AKC SR65701307

e: AKC BIS AM Can CH JavaHill’s Backwoods Boy RN
u: HR Aqueus Rive Tranquill SH RE WCX VC

HD: Normal
AD: Normal
Ögonlyst: Normal, PPM (iris-iris)**
PRA: Normal
JADD: Troligen normal
DE: Normal
CEA/DM/Buff/Patella/Cardiac/Thyroid: Normal

Höjd: 50 cm
Vikt: 20 kg

Male born December 24, 2010
Reg nr. AKC SR65701307

sire: AKC BIS AM Can CH JavaHill’s Backwoods Boy RN
dam: HR Aqueus Rive Tranquill SH RE WCX VC 

Hips & Elbows: Normal
Eyes: Normal, PPM (iris to iris)
PRA: Normal
JADD: Prob. normal
DE: Normal
CEA/DM/Buff/Patella/Cardiac/Thyroid: Normal

Height: 50 cm
Weight: 20 kg

Meriter / Achievements
Jakt
Senior Hunter (SH)
Working Ceritficate Excellent (WCX)
Started Hunting Retriever (SHR)

Utställlning
AKC Grand Champion Silver (GCHS)
74 BOB/BIR and multipe group placements

Lydighet
Companion Dog (CD)
Versatile Companion (VC)

Rally
Rally Advanced (RA)

Övrigt
Rusty Jones recipient (allsidighetstrofé)
Canine good citizen (CGC)

Trapper används regelbundet i praktisk jakt.

** PPM – Persisisterende pupillmembran. Enl. Avlsanbefalinger vedtatt av autoriserte øyelysere kan en hund med små forandringer brukes i avl.
According to breeding recommendations decided by authorised eye examinators in Norway, can a dog with mild iris to iris PPM be used in breeding.

N VCH SE VCH INLICIOS NEAR AND FAR "FABEL"

Tik född 10 juli 2015
Reg nr. NO47326/15

e: SE VCH, Dt.-DRC Ch. (m. arb.) Tollartrollets Molle
u: FI UCH SE UCH FI VCH SE VCH Foxgrove’s Naughty Red Addict

HD: A/A
ED: 0/0
Ögonlyst: 2017.09.26 – Intet påvist / UA
PRA: Bärare
JADD: Troligen bärare
DE: Normal*
CEA/DM/Buff: Normal*

Höjd: 45 cm
Vikt: 15 kg

Female born July 10, 2015
Reg nr. NO47326/15

sire:  SE VCH, Dt.-DRC Ch. (m. arb.) Tollartrollets Molle
dame: FI UCH SE UCH FI VCH SE VCH Foxgrove’s Naughty Red Addict

Hips & Elbows: Excellent
Eyes (ECVO): September 26 2017,  Clear
PRA: Carrier
JADD: Prob. carrier
DE: Normal*
CEA/DM/Buff: Normal*

Height: 45 cm
Weight: 15 kg

Meriter
Norsk viltsporchampion – N VCH
Svensk viltspårchampion – SE VCH
Andra bästa hund på sporkonkurranse i Selbu, juni 2017 med 31 startande

Godkjent kvalifiseringsprøve

Bronsemerke i lydighet

Excellent och CK i Öppen klass på utställning

Genomfördt BPH med skott

Achievements

Norwegian game-tracking champion – N VCH
Swedish game-tracking champion – SE VCH

2nd place of 31 participating dogs at all breeds game tracking contest

Approved Qualification test (required to start on hunt testes)

Basic obedience test

Excellent, CAC-quality in Open class, show

Excellent mental description, secure to gun shot

*Genom föräldrar / By parantage

OM KULLEN / ABOUT THE LITTER

VI TAR INTE EMOT FLER INTRESSENTER FÖR DENNA KULLEN.

Fabel fick fyra valpar den 21 juni, tre tikar och en hane. Alla valpar har nya hem.

Kullen vänder sig till dig som verkligen är intresserad av att jobba med din hund, framför allt inom jakt, men även bruks, räddning, spår eller lydighet, då vi väntar oss allsidiga valpar med mycket stor arbetslust och samarbetsvilja. Våra valpar placeras endast i hem där de får jobba regelbundet med både huvud och kropp, valpar från oss passar inte som rena turkompisar. Tollern är en allsidig hund som är med på allt du ber den om, bara ni har det skoj tillsammans!

Kullen uppfyller Norsk Kennelklubb (NKK) och Norsk Retrieverklubbs (NRK) krav för registrering och annonsering av valpekull, liksom Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) för toller.

Innan du tar kontakt med oss bör du läsa om vilka krav vi har till våra valpköpare samt vad vi kan erbjuda dig som är intresserad av valp från oss. Läs också gärna om våra avelsmål och -tankar. Tryck på länkarna nedan.

 

WE DO NOT TAKE ANY MORE APPLICATIONS FOR THIS LITTER.

Fabel gave birth to four puppies on June 21, three females and one male. All puppies are spoken for.

This litter is aimed at you who really want to work with your dog, in particular hunting but also obedience, search and rescue or tracking, as we expect puppies with high work-drive and lots of will to please. They will need meaningful activities together with their owner and we only place dogs in homes where they get to use their mind and body on a regular basis. The Toller is a versatile dog who loves to work with you with any kind of action! 

Before contacting us about a puppy, please read about our requirements for our puppy buyers as well as what we can offer you as a puppy buyer.  Also read about our breeding goals. Click on the links below.

OM FABEL / ABOUT FABEL

 Fabel kommer från vår tredje kull och är en av sex syskon efter Naatti och Mika. Hela kullen är är friröntgad både på höfter och armbågar (alla A och 0), per dags datum är alla friska och hela kullen har utvisat mycket goda arbetsegenskaper med fina resultat inom både jakt (bla. Juniortollarmästare 2017), viltspår (fem av sex i kullen viltspårchampion), reddningshund och rally. Hela kullen gjorde BPH i maj 2017 och jag är mycket nöjd med jämnheten, de är lekfulla och sociala, har matintresse och attityd utan extremer. En i kullen är skottberörd.  Fabel har varit hos oss för kortare och längre perioder vid många tillfällen och vi har även fått ta del i att träna och tävla henne, så vi känner henne väl.

Fabel själv är ett litet lyckopiller som är väldigt social, otroligt glad i folk och är trevlig mot andra hundar oavsett kön. Arbetsmässigt, liksom självklart hälsomässigt och mentalt, lever hon upp till förväntningarna vi har på en avelshund hos Inlicio. Hon har en fantastisk näsa och har utan större svårigheter tagit både norskt och svenskt viltspårchampionat. Hon hör till de tystare hundarna, även om det kan komma något pip under jaktträningen. Hon är följsam och vill verkligen jobba, men har också en självständighet som kan sätta in när hon menar det är lämpligt. Hon är bra med vilt men har ett lite slarvigt grepp och behöver mer erfarenhet i att bära. Hon är skottfast, trygg i vatten och en duktig simmare. Hon är lätt att belöna med både godbit och lek och hon har gjort ett trevligt BPH (mentalbeskrivning). Exteriört är hon en välbalanserad tik av den mindre modellen. Hon har mycket päls av god kvalitet, goda rörelser och ett vackert huvud.

Fabel comes from our third litter and is one of six siblings after Naatti and Mika. The whole litter has been x-rayed to Excellent on both hips and elbows, all have until now been healthy and all show excellent working abilities with some very nice results withing hunting (Swedish Junior Tollermaster 2017), game-tracking (five of six are champions), search and rescue work (SAR) and rally obedience. The whole litter did a mental description in May 2017 and I am very pleased with the result and the eveness within the litter, they are playfull and social, has interest in food and attitude withouth any extremes. One of the siblings is gunshy. Fabel has stayed with us for longer and shorter periods on many occations and we have also participated in her training and has competed with her, so we know her well.

Fabel is a happy-go-lucky girl that is very social, she loves humans and does not have any problems with other dogs, regardless of gender. Workwise, as well as health and mentality of course, she lives up to the expectations we have on breeding stock at kennel Inlicio. She has a fantastic nose and easily gained the  norwegian and swedish game-tracking championships. She is one of the more quiet tollers, even though there might be an occational noice during hunt training. She really loves to work and follows her handler with joy, but she also has an independence that comes into play if she finds it suitable. She is good with game, but has a sloppy grip and needs more experience in carrying. She is safe to gun shots, confident in water and a good swimmer. She is easily rewarded with both food and play and she did a really nice mental description. Exteriorly she is a well balanced female of the smaller modell . She has a lot of coat of good quality, effortless movements and a beautiful head.  

OM TRAPPER / ABOUT TRAPPER

Trapper is owned by Randy Harrold and Wendy Shumway and he came to Randy to be his hunting dog with no intention of competitions or tests. But the qualities of Trapper soon became apparent and after some prodding from his breeder Betty King, it was decided to try some confirmation. Long story short, shown by Wendy, Trapper is now AKC Silver Grand Champion, has a placement in the 2014 Eukanuba National Championship and have multiple group placements to his merit. Wendy has also run Trapper in Rally where he earned an invitation to the national championships, obedience, his canine good citizen and a versatility certificate.

Randy had only trained dogs for hunting and not the hunting tests that are run in the US when he got Trapper and he had little to no interest to do so, hunting was enough. But Betty and Dave King talked Randy into giving it a try. They failed their first test because Trapper didn’t bring the bird close enough and Randy realized that he would have to be trained to bring the bird to hand. Trapper’s hunt test training started at the age of 2 and after that initial fail they went on to 12 straight passes without a fail and this last summer got the Senior Hunter title. Trapper has been trained only by Randy the whole way. Next year they will run in the Masters.

Randy says: “As far as hunting goes it needs to be said that there is much more to Trapper than hunting titles can say. Every year around the first of October I get calls from friends and acquaintances all wanting to know if they can come out and hunt with Trapper. Trapper is the best dog I have ever hunted over. He is smart, knows where to look for upland game birds, but, most importantly, he uses his nose like no other dog I have seen. When hunting waterfowl he is silent, stays in one place and watches the sky. When it comes to marking birds, it’s not unusual for him to mark a wounded bird out to 350 to 400 m and make the retrieve.

Trapper has been a dream dog of a lifetime. He has excelled in the U.S. Hunt Test while taking top honors in the show ring as well as other titles that show his versatility. Trapper is all clear for the Toller health test available. He is a thinking Toller and is very smart and confident. He is very quiet in performance and depends on his nose. He is a very strong swimmer, loves the sound of gun fire and is hunted regularly, he loves to work. He is very biddable and easy to train, takes pressure well and always has drive to hunt, train and please. At home, he’s calm and easy to live with. He loves other animals and people, especially kids. Although very friendly he still maintains his independence.

Trapper has had two jobs for me. 1. Being my best friend and 2. Being my hunting partner.”

Trapper currently has six litters on the ground (27 puppies). One of the litters was born here in Norway in October 2016 at kennel Redrival and Elisabeth Løhre. I’ve had the privilege to follow this litter all the way from insemination up until now and I really like what I see in them. This has further strengthened my belief that Trapper is an excellent match for Fabel. 🙂

TRAPPER AND FABEL

Trapper och Fabel är bägge friska, sociala, trevliga och mentalt starka hundar med stor arbetslust och samarbetsvilja. De kommer båda från linjer med dokumenterade arbetsegenskaper i många generationer.  De är av den tystare typen, både i arbete och passivitet, är lätta att belöna och tåler tryck. Vi hoppas och tror att valparna kommer att ärva många av dessa egenskaper. Valpar efter Trapper och Fabel kommer att vara hereditärt fria för DE, CEA, DM och Buff och fria eller bärare för PRA och JADD. Några av valparna kommer troligen att få bakbensporrar.

Trapper and Fabel are both healthy, social dogs, confident, has excellent temperament, strong work ethics and will to please. They ar both of lines with proven workingabilities in many generations. They are of the silent type, both during work and as passive, biddable and takes pressure well. It is our hope and aim that their puppies will inherit many of these traits. Puppies after Trapper and Fabel will be clear for DE, CEA, DM and buff by parentage and clear or carrier for PRA and JADD. Some of the puppies will likely have rear dewclaws.

 

Inbreeding coefficient (COI) for Fabel & Trapper (calculated using Pedigree viewer 6.5f):

Over 5 generations : 0 %
Over 6 generations: 0.3 %

Stamtavla för valparna på K9-data / Puppy pedigree on K9-data: http://www.k9data.com/pedigree.asp?ID=797848

STAMTAVLA / PEDIGREE

QUILL'S CRADLE OF WILDERNESSJAVAHILL'S BACKWOOD BOYFIONAVAR JAVAHILL'S TOPGUN
JAVAHILL'S PIKK-A-DILLY
AQUEUS RIVER TRANQUILLCAYUGA'S LUCHY CHARM
QUILL'S KIT AND CABOODLE
INLICIOS NEAR AND FARTOLLARTROLLETS MOLLERENARDER'S PAPAYA TAMARILLO
TOLLARTROLLETS SNÖFLINGA
FOXGROVE'S NAUGHTY RED ADDICTCEDAR FOG'S MIDNIGHT SEDUXTION
FOXGROVE'S WHIRLING DERVISH

BILDER / PICTURES

TRAPPER

391684 4615959073848 2050266059 N
391684_4615959073848_2050266059_n
942022_10201086364827260_67362664_n
150183_4615972554185_1172333607_n
FB_IMG_1464851335366
FB_IMG_1464850974028
FB_IMG_1464851253548
191165_1918143990157_2858335_o
2015 03 13 Trapper-7 — Kansas City Copy
IMG_3942
GooseHunting – Copy
FB_IMG_1464851909959
13123035_10209280280070020_4158453887219730087_o
FB_IMG_1464851548572
199477_1918143750151_7225960_n
273017_2223075893264_4487697_o
330235_2475460571858_1205706499_o
665560_4745375589180_2057201651_o
56371_4657056181250_1663376050_o
1005705_10201290513401712_1688011043_n
1065099_10201464193672745_1745759981_o
15420913_10211342321139758_6007971620814663819_n
15492316_10211334599866731_4941920967735133640_n
15621789_10211025390167547_8655882504769611987_n
16649401_10211974556185239_3595757266211309724_n
20449029_10213828649256407_5430003756671182357_o
DSCF1101
DuckHunting–Cropped
FB_IMG_1443599390742
FB_IMG_1464850357004
FB_IMG_1464851356611
FB_IMG_1464851419068
FB_IMG_1464851793993
FB_IMG_1464851815779
FB_IMG_1464851823824
IMG_7039
391684 4615959073848 2050266059 N 942022 10201086364827260 67362664 N 150183 4615972554185 1172333607 N FB IMG 1464851335366 FB IMG 1464850974028 FB IMG 1464851253548 191165 1918143990157 2858335 O 2015 03 13 Trapper 7 — Kansas City Copy IMG 3942 GooseHunting – Copy FB IMG 1464851909959 13123035 10209280280070020 4158453887219730087 O FB IMG 1464851548572 199477 1918143750151 7225960 N 273017 2223075893264 4487697 O 330235 2475460571858 1205706499 O 665560 4745375589180 2057201651 O 56371 4657056181250 1663376050 O 1005705 10201290513401712 1688011043 N 1065099 10201464193672745 1745759981 O 15420913 10211342321139758 6007971620814663819 N 15492316 10211334599866731 4941920967735133640 N 15621789 10211025390167547 8655882504769611987 N 16649401 10211974556185239 3595757266211309724 N 20449029 10213828649256407 5430003756671182357 O DSCF1101 DuckHunting–Cropped FB IMG 1443599390742 FB IMG 1464850357004 FB IMG 1464851356611 FB IMG 1464851419068 FB IMG 1464851793993 FB IMG 1464851815779 FB IMG 1464851823824 IMG 7039

FABEL

Fabel Till Fjalls 1 800h
Fabel Till Fjalls 1-800h
Fabel Till Fjalls 800h
FabelHuvud-Jan2018-MTEspinosa-1000b
20170506-DSC_7763
20170628_213134 Copy
IMG-20170625-WA0000 (002) Copy
IMG-20170801-WA0002
20170507-DSC_8069
Received_10158773740610478
20170507-DSC_8050
Fabel6
Fabel-Froydis-w
W-Fabel-sitt
W-FabelAnd4
W-FabelAnd1
Fabel-klov
Fabel2
Fabel4-and
2016-11-26 20.41.45 (003) Copy
IMG-20170801-WA0003
IMG-20170908-WA0001
IMG-20170908-WA0002
IMG-20170908-WA0004
IMG-20170908-WA0005
IMG-20170908-WA0006
IMG-20170908-WA0007
IMG-20170908-WA0008
IMG-20170908-WA0009
NearAndFar2
NearandFar1
20170507-DSC_8668
Fabel Till Fjalls 1 800h Fabel Till Fjalls 800h FabelHuvud Jan2018 MTEspinosa 1000b 20170506 DSC 7763 20170628 213134 Copy IMG 20170625 WA0000 (002) Copy IMG 20170801 WA0002 20170507 DSC 8069 Received 10158773740610478 20170507 DSC 8050 Fabel6 Fabel Froydis W W Fabel Sitt W FabelAnd4 W FabelAnd1 Fabel Klov Fabel2 Fabel4 And 2016 11 26 20.41.45 (003) Copy IMG 20170801 WA0003 IMG 20170908 WA0001 IMG 20170908 WA0002 IMG 20170908 WA0004 IMG 20170908 WA0005 IMG 20170908 WA0006 IMG 20170908 WA0007 IMG 20170908 WA0008 IMG 20170908 WA0009 NearAndFar2 NearandFar1 20170507 DSC 8668
Search