skip to Main Content

Vi planlägger valpar!

Vi hoppas att få valpar efter vår Virpi – FI VCH NO VCH SE VCH NORD VCH N CH SE UCH Inlicios 7th Heaven till sommaren/hösten 2016!

Dessvärre blir det ingen kull till hösten. / Johanna (9 maj 2016)

Resan hit har varit både lång och till tider svår. Vi hade egentligen planlagt att hon skulle få sin första kull i 2014 men vi la snabbt de Virpi1planerna på is när det stod klart att saker inte var som det skulle med hennes kullsyskon Tarik, Moxie och Berra. Nu har vi fått löst mysteriet om vad som drabbade dem, en ny och allvarlig sjukdom för rasen är diagnostiserad och vi har fått fram en gentest som påvisar den genetiska statusen för sjukdomen Degenerativ encefalopati. Därmed kan vi åter avla på ett tryggt (i alla fall i förhållande till DE) och ansvarsfullt sätt. Jag tror och hoppas att det var värt allt jobb, alla tårar och den otroliga hjälp Håkan, Agneta och Marie gav. Även ägarna och uppfödarna till andra drabbade hundar har ställt upp på ett fantastiskt sätt för att få forskningen framåt. Tusen tack till er alla!

Så kanske min dröm att få valpar efter min ögonsten Virpi kan gå i uppfyllelse. Vi väntar parning i juni/juli och förhoppningsvis valpar som i så fall är redo för sina nya hem ca oktober. Vi har ännu inte bestämt hane till henne så det återkommer vi med, spännande!  😉

Läs mer om Virpi och efterhand den planlagda kombinationen under Planned puppies. Om du är intresserad av en valp så var snäll och läs igenom våra krav på valpköpare liksom vad vi kan erbjuda, och även våra tankar och mål med vår avel. Är du fortfarande intresserad och menar du kan ge ett gott hem till en av Virpis valpar så är det bara att ta kontakt på mail!

We hope for summer/autumn puppies after our Virpi – FI VCH NO VCH SE VCH NORD VCH N CH SE UCH Inlicios 7th Heaven!

The journey to reach this point has been both long and at times difficult. We had originally planned that Virpi would have her first litter in 2014, but GenerallaBilder36as soon as we understood that there was something strange going on with her siblings Tarik, Moxie and Berra, all plans were put on hold. Today we have solved the mystery of what affected them. A new and lethal disease for the breed has been diagnosed and we also have a test that tells us a dogs genetic status for this disease; Degenerative encephalopaty. Through this, we can again breed safely (as far as DE goes) and responsibly. I believe and hope that it was worth all the work, all the tears and the amazing help Håkan, Agneta and Marie gave. Also owners and breeders of other affected dogs have contributed in a fantastic way to get science further. Thank you all!! 

So perhaps my dream of puppies after Virpi will come true after all. We expect mating in June/July and hopefully puppies that in that case will be ready for their new homes around October. We still haven’t decided on a male for her so we will have to get back on that one, exciting!

Read more about Virpi and the combination (to come) under Planned puppies. If you are interested in a puppy please read about what requirements we have for our puppy-buyers and what we can offer. Please also read about our Breeding goals, and if you are still in the game after that, send us an email!

Back To Top