skip to Main Content

J LD1 LD2 RIVER FOX BOSS BY LEFI "BOSS"

SE J(T)CH SE VCH INLICIOS DUSK AND DAWN "TESLA"

MER INFORMATION OM FÖRÄLDRARNA / MORE INFORMATION ABOUT THE PARENTS

HD: A/A – Index 110 (nov 2018)
AD: 0/0
Ögonlyst (ECVO): 2018.09.04 – UA/Clear
PRA: Normal
JADD: Normal
DE: Normal*

Höjd: 52 cm
Vikt: 22 kg

Meriter 
1:a pris Nkl Tollingjaktprov
Juniortollarmästare 2018, svenska Tollarspecialen

3 x 1:a pris FCI Lydnadsklass 2 (LD2)
3 x 1:a pris FCI Lydnadsklass 1 (LD1)
Årets lydnadstollare 2017, svenska Tollarspecialen

Very Good i Jaktklass på utställning

Genomfört BHP med godkänt skott
Geonomfört MH med godkänt skott

Achievements
1st prize Beginners class Tollinghunting test
Juniortollermaster 2018, Swedish Tollerspecialty

3 x 1st prize Obedience FCI 2
3 x 1st prize Obedience FCI 1
Obedience Toller of 2017, Swedish Tollerspecialty 

Very good in Working class, show

HD: A/A – Index 108 (SKK, nov 2018)
AD: 0/0
Ögonlyst (ECVO): 2018.09.12 – UA/Clear
PRA: Normal
JADD: Bärare
DE: Normal*
CEA/DM/Buff: Normal*

Höjd: 45 cm
Vikt: 16 kg

Meriter
1:a pris Elitklass Tollingjaktprov
1:a pris Nkl B-prov
3 x 1:a pris Nkl WT
Juniortollarmästare 2017, svenska Tollarspesialen

Svensk viltspårchampion – SE VCH

1:a pris FCI Lydnadsklass 1

Excellent i Jaktklass på utställning

Genomfört BPH med skott

Achievements
1st prize Elite-class Tollinghunting test
1st prize Beginners-class Retriever test
3 x 1st prize Beginners class Working Test
Junior Tollermaster 2018, Swedish Tollerspecialty 

Swedish game-tracking champion – SE VCH

1st prize FCI Class 1 obedience test

Excellent in Working class, show

Excellent mental description, secure to gun shot

*Genom föräldrar / By parentage

Tesla kommer från vår tredje kull och är en av sex syskon efter Naatti och Mika. Pappa Mika har godkänt resultat i Elitklass på Working Test i Tyskland och 2 x 1:a pris i Elitklass Tollingjaktprov (TJP) och godkänt praktiskt prov. Mamma Naatti var svensk Juniortollarmästare 2010 och finsk Jaktprovsmästare 2013. Hon har 1:a pris i Ökl TJP och 2:a pris i Ökl retrieverprov och WT. Båda föräldrarna är utställningschampions. Hela kullen är är friröntgad både på höfter och armbågar (alla A och 0), per dags datum är alla friska och hela kullen är arbetsmeriterad med fina resultat inom både jakt (två med pris i Elitklass TJP), viltspår (fem av sex är champion), lydnad och rally, och bror Baloo är godkjent redningshund i NRH. Hela kullen har gjort BPH och jag är mycket nöjd med jämnheten, de är lekfulla och sociala, har matintresse och attityd utan extremer. En i kullen är skottberörd.

Tesla ägs av Håkan Linde i Sverige. Både Håkan och vi menar att Tesla har så många goda egenskaper att hon bör gå avel och vi väldigt tacksamma över vårt samarbete! Vi har träffat och tränat med Tesla regelbundet sedan hon var liten valp.

Tesla själv är en liten röd räserbil som är väldigt social, glad i folk av alla storlekar och åldrar och är trevlig mot andra hundar oavsett kön. Arbetsmässigt, liksom självklart hälsomässigt och mentalt, lever hon upp till förväntningarna vi har på en avelshund hos Inlicio. Hon har jobbat målmedvetet med jakten sedan hon var valp och har också uppnått mycket trots sin unga ålder. Hon har avancerat snabbt i klasserna i tollingjakten och var uppe i Elitklass bara 2 år gammal. Hon blev Juniortollarmästare 2017 på svenska Tollarspecialen (rangerad som nr. 1 både på jakten och den exteriöra bedömmelsen). Hon har också startat viltspår, lydnad och rally med fina resultat.

Tesla hör till de tysta tollarna, hon jobbar i mycket hög fart, men är följsam och lättförd. Hon har god självständighet men tar kommandon också på långa avstånd. Hon plockar alla typer vilt men har ett lite slarvigt grepp på de största vilten. Hon är skottfast, trygg i vatten och en effektiv simmare och har en välfunerande av och på knapp. Hon är lätt att belöna med både godbit och lek och hon har gjort ett mycket bra BPH (mentalbeskrivning). Exteriört är hon en välbalanserad tik av den mindre modellen. Hon är harmonisk med balanserade vinklar, goda rörelser och ett vackert huvud.

Tesla comes from our third litter and is one of six siblings after Naatti and Mika. Daddy Mika has a 1st prize in Elite class Working Test in Germany and a 1st prize in Elite class in Tolling hunting test  (TJP) in Sweden. Mother Naatti has a 1st prize in Open class TJP and 2nd prize in Open class Retriever test and Working Test. She was Swedish Junior Tollermaster 2010 and Hunting test master 2013 in Finland. Both parents are show-champions. Tesla and her siblings have been x-rayed to Excellent on both hips and elbows, all have been healthy so far and all have proven their working ability with some very nice results withing hunting (two with prize in Elite class TJP), game-tracking (five of six are champions), obedience and brother Baloo is a certified search and rescue dog (SAR). The whole litter did a mental description in May 2017 and I am very pleased with the result and the evenness within the litter, they are playful and social, has interest in food and attitude without any extremes. One of the siblings is gun-shy.

Tesla is owned by Håkan Linde and lives in Sweden. Both Håkan and we feel that Tesla’s qualities will contribute to the breed and we are very happy to work together on this! We have trained together with Håkan and Tesla often and we have followed her development closely since she was a pup.

Tesla is a little red Ferrari that is very social, she loves humans and does not have any problems with other dogs, regardless of gender. Work-wise, as well as health and mentality of course, she lives up to the expectations we have on breeding stock at kennel Inlicio. Tesla has been trained towards hunting and hunt tests since she was a pup and has achieved a lot. She is a quiet Toller that works in high speed but is still well in hand. She works independently but still obey commands at long distances.  Tesla retrieves all game but has a sloppy grip on large game. She is safe to gun shots, confident in water and a good swimmer. She is easily rewarded with both food and play and she did a really nice mental description. Exteriorly she is a well balanced female of the smaller type . She has coat of good quality, effortless movements and a beautiful head.  

 

Ägare Martina om Boss: “Denna tollare ligger mig mycket varmt om hjärtat. Han har många fina egenskaper som jag förknippar med Tollaren. Denna kille är full med positiv energi. Är social och tycker mycket om både människor och andra djur. Han umgås gärna med andra hundar, även hanhundar. Han har inga problem med miljöbyte och går alltid okopplad på promenader. Han är lätt att korrigera både med pipan på jakten eller med små ord på lydnadsplanen.

Bossen är en naturlig apportör och plockar allt vilt med bra grepp. Är en god markör och jobbar stort i söket med gott tempo. Han är en god simmare och arbetar tyst både på land och vid vatten. I lydnaden är han en stabil och lugn kille. Lättlärd och tar både lek som kamp eller boll som belöning. Han är följsam och har lätt för att träna in nya saker.”

Johanna om Boss: Boss kommer från kennel River Fox i Sverige och en kull på nio valpar. Pappa Lewis (som bor tillsammans med Boss) är svensk lydnadschampion (SE LCH), har 1:a pris i Elitklass TJP och CK på utställning. Mamma Fixa har 3:e pris i Elitklass TJP, är svensk viltspårchampion (SE VCH) och har Excellent på utställning. Flera av Boss syskon har också fina resultater i jakt och lydighet.

Boss har jobbat mest med lydighet än så länge, han har tagit 1:a pris på alla starter han gjort och blev även Årets Lydnadstollare på svenska Tollarspecialen 2017 . Han har lydnadsdiplom i FCI klass 1 och 2 och är klar för start i FCI klass 3 (tidigare Elit). Men han har också jobbat med jakten, har 1:a pris i Nkl TJP och blev Juniortollarmästare på svenska Tollarspecialen 2018.  Boss är en ganska stor, men välproportionerad hane med bra päls och färg och ett vackert huvud och uttryck.

Men Boss är inte bara mycket framgångsrik på tävlingar, han är ännu duktigare på att vara en helt härlig hund! Han är en väldigt trevlig hund som är social med både främmande människor och hundar, fungerar i alla miljöer och har en mycket välfungerande av och på knapp. En hund som är enkel att ha hemma, att jobba med och att ha med sig överallt. Detta är egenskaper som jag sätter högt.

Owner Martina about Boss: “This boy is very close to heart to me. He has many of the breeds best traits. Boss is full of positive energy, he is social and loves both people and other animals, and has no problems with other males. He always walks unleashed and functions in every setting. He is easy to correct, both using the whistle in the field and soft words on the obedience course. 

Boss is a natural retriever and takes of all kinds of game with a good grip. He is an excellent marker and works in good speed in both depth and width in the search. He is a good swimmer and works silently both on land and water. In obedience he is very stable and calm, he learns fast and both ball and play are excellent rewards. He follows easily and learns fast.”

Johanna about Boss: Boss comes from a litter of nine at kennel River Fox in Sweden. His father Lewis (that lives with Boss) is obedience champion, has a 1:st prize in Elite class tollinghuntingtest (TJP) and CAC-quality from show. His mother Fixa has a 3:rd prize in Elite class TJP, is game-tracking champion and has Excellent from show. Several of Boss’ siblings also have very nice results in both hunting and obedience. 

Boss has mainly worked with obedience so far, he has 1:st prizes on all competitions he has entered and was also Obedience Toller of the year at the Swedish Tollarspecialen 2017. He is now ready to start in FCI class 3 (former Elite). But Boss has also trained some hunting, he has a 1:st prize in Beginners class TJP and was Junior Tollermaster at the Swedish Tollarspecialen 2018.  Boss is a rather large male, but well proportioned, with good colour and coat and a lovely head and expression. 

But Boss does not only excel in competitions, he is even better at being just a completely wonderful dog! My impression of Boss is a very friendly dog who loves attention, also  from strangers, unknown dogs and it doesn’t matter what setting or environment he is in. He is a dog that is easy to have around the house, easy to train and easy to bring everywhere. These are traits I value. 

 

Inbreeding coefficient (COI) for Tesla and Boss (calculated using Pedigree viewer 6.5f):

Over 5 generations : 1.17 %
Over 6 generations: 1.51 %

Stamtavla för valparna på K9-data / Puppy pedigree on K9-data: http://www.k9data.com/pedigree.asp?ID=797848

VALPAR / PUPPIES

J SE VCH INLICIOS SOUL MUSIC "IPA"

Tik född 7 mars 2019
NO37139/19
SE30826/2019

HD: B
AD: 0
Ögonlyst:
PRA: Normal*
DE: Normal*
JADD: Normal eller Bärare

Höjd: 50 cm
Vikt: 21 kg

Ägare: Håkan Linde, Uddevalla, Sverige

Female born March 7, 2019
NO37139/19
SE30826/2019

Hips: Very good
Elbows: Excellent
Eyes (EVCO):
PRA: Clear*
DE: Clear*
JADD: Clear or Carrier

Height: 50 cm
Weight: 21 kg 

Owner: Håkan Linde, Sweden

MERITER / ACHIEVEMENTS

Jakt:
Tollarmästare 2023!!
Svensk Tollingjaktchampion SE J(t)CH!
Godkänd på praktiskt prov 2023
3 x Excellent (1 pris) Elitklass Tollingjaktprov
2 x 1 pris Ökl, 1 x HP Tollingjaktprov
1 pris Nkl Retrieverprov
2 x 1 pris Nkl Tollingjaktprov
Nr 3 i kampen om Juniortollarmästare 2021

Viltspår:
Svensk viltspårchampion – SE VCH

Utställning:
1 x CERT, BIM
5 bästa tik i jaktklass (21 anmälda), Tollarspecialen 2021
2 bästa tik, Valpklass 1, Tollarspecialen 2019

Övrigt:
Genomfört BPH 2021.06.12 – länk till resultat

SE VCH RLD N RLD F INLICIOS WITCH ABROAD "ESSET"

Tik född 7 mars 2019
NO37140/19
SE29330/2019

HD: A/A
AD: 0/0
Ögonlyst:
PRA: Normal*
DE: Normal*
JADD: N/N
CLAM: N/N
CDMC: N/N

Höjd: 47 cm
Vikt: 16 kg

Ägare: Chatrin Molin, Hudiksvall, Sverige

Female born March 7, 2019
NO37140/19
SE29330/2019

Hips: Excellent
Elbows: Excellent
Eyes (EVCO):
PRA: Clear*
DE: Clear*
JADD: N/N
CLAM: N/N
CDMC: N/N

Height: 47 cm
Weight: 16 kg

Owner: Chatrin Molin, Sweden

MERITER / ACHIEVEMENTS

Jakt:
Good Elitklass Tollingjaktprov (SE)
Very good, Nkl, Retrieverprov (SE)
93 p. Nkl WT, Klubbmästare 2021 SSRK Gävleborg

Bruks:
Uppflyttad till Lägre klass spår

Viltspår:
Svensk viltspårchampion – SE VCH

Lydighet:
Uppflyttad till klass 1 (FCI)

Rally:
RLD F
RLD N

Utställning:
2:a bästa tik (av 38) Ökl Tollarspecialen 2022
Excellent, CK – Öppen klass. Exterörbedömning
BIR valp Mittnorden utställningen 2019
4:e bästa tik, Valpklass 1, Tollarspecialen 2019

Övrigt:
Genomfört BPH 2021.10.31 – länk till resultat
Genomfört MH 2021.05.15, skott 2 – länk till resultat
Genomfört Funktionsbeskrivning-Retriever (Fb-R) 2020.08.29 – länk till resultat

INLICIOS GOOD OMEN "LAVA"

Tik född 7 mars 2019
NO37141/19

HD: B/B
AD: 0/0
Ögonlyst:
PRA: Normal*
DE: Normal*
JADD: Normal eller Bärare

Höjd: 49 cm
Vikt: 19 kg

Ägare: Linn Svensrud & Mikkel Løfgren, Jessheim, Norge

Female born March 7, 2019
NO37141/19

Hips: Very good
Elbows: Excellent
Eyes (EVCO):
PRA: Clear*
DE: Clear*
JADD: Clear or Carrier

Height: 49 cm
Weight: 19 kg

Owner: Linn Svensrud & Mikkel Løfgren, Norway

MERITER / ACHIEVEMENTS

Jakt:
Godkjent kvalifiseringsprøve

Viltspår:

Utställning:
Excellent Jkl, CK

Övrigt:
Genomfört BPH 2021.10.31 – länk till resultat

Inlicios Hat Full of Sky

J INLICIOS HAT FULL OF SKY "FRÄSI"

Tik född 7 mars 2019
NO37138/19

HD: A/A
AD: 0/0
Ögonlyst:
PRA: Normal*
DE: Normal*
JADD: Bärare
CDDY: N/Y

Höjd: 45 cm
Vikt: 15 kg

Ägare: Johanna Järnegren & Henrik Jensen, Kennel Inlicio, Norge

Female born March 7, 2019
NO37138/19

Hips: Excellent
Elbows: Excellent
Eyes (EVCO):
PRA: Clear*
DE: Clear*
JADD: Carrier
CDDY: N/Y

Height: 45 cm
Weight: 15 kg

Owner: Johanna Järnegren & Henrik Jensen, Kennel Inlicio, Norway

Inlicios Hat Full of Sky

MERITER / ACHIEVEMENTS

Jakt:
1 pris Nkl Tollingjaktprov (SE)
2. premie BK B-prov
Off. WT 69 p. (14-0-20-17-18)
Godkjent kvalifiseringsprøve
Klubbmester 2020 – Begynnerklasse
Klubbmester 2019 – Veien til BK

Bruksspor:
Godkjent klasse C
Opprykk till klasse C, 600.5 p

Viltspår:

Lydighet:
1. premie Klasse 2, 292.5 p, klassevinner
1. premie Klasse 1, 281 p
Bronsemerke

Utställning:
Very Good – Ukl

Övrigt:
Genomfört BPH 2021.10.31 – länk till resultat
Ikke bestått K-test

Inlicios Hat Full Of Sky 12 Weeks
Inlicios Hat Full Of Sky 12 Weeks
Toller Inlicio

INLICIOS WEE FREE MAN "ÅTTO"

Hane född 7 mars 2019
NO37142/19
HD: A/A
AD: 0/0
Ögonlyst: Intet påvist 2022.10.10
PRA: Normal*
DE: Normal*
JADD: N/N
CDDY: N/N
CLAM: N/N
CDMC: N/N

Höjd: 56 cm
Vikt: 24 kg

Ägare: Wenche Naust, Haakon Rognes & Kennel Inlicio, Norge

Male born March 7, 2019
NO37142/19
Hips: Excellent
Elbows: Excellent
Eyes (EVCO): Clear 2022.10.10
PRA: Clear*
DE: Clear*
JADD: N/N
CDDY: N/N
CLAM: N/N
CDMC: N/N

Height: 56 cm
Weight: 24 kg

Owner: Wenche Naust, Haakon Rognes & Kennel Inlicio, Norway

Toller_Inlicio

MERITER / ACHIEVEMENTS

Jakt:
Godkjent kvalifiseringprøve

Bruks:
Godkjent C-spor

Viltspår:

Lydighet:
1. premie kl. 2, klassevinner 299 p
1. premie kl. 1, klassevinner 282 p

Rallylydighet:
3 x 1. premie kl. 2
1. premie kl. 1

Utställning:
Very Good – Junior klasse och Åpen klasse

Övrigt:
Genomfört BPH 2021.10.31 – länk till resultat
Bestått K-test
Kennel Inlicio har avelsrätt

Kull 1 (2023) – Agrosofens kennel (SE), 4 tikar och 3 hanar

J INLICIOS WINTERSMITH "TRIAC"

Hane född 7 mars 2019
NO37143/19

HD: A/A
AD: 0/0
Ögonlyst: Intet påvist 2021.11.11
PRA: Normal*
DE: Normal*
JADD: Bärare
CDDY: N/N
CLAM: N/N
CDMC: N/N

Höjd: 53 cm
Vikt: 21 kg

Ägare: Tina Edvardsen, Mesnali, Norge

Male born March 7, 2019
NO37143/19

Hips: Excellent
Elbows: Excellent
Eyes (EVCO): Clear 2021.11.11
PRA: Clear*
DE: Clear*
JADD: Carrier
CDDY: N/N
CLAM: N/N
CDMC: N/N

Height: 53 cm
Weight: 21 kg

Owner: Tina Edvardsen, Norway

MERITER / ACHIEVEMENTS

Jakt:
Excellent x 2 Öppenklass Tollingjaktprov (SE)
1. premie BK B-prov
Årets Dual overall  + Årets Dual toller, Pinsa 2023, Norsk Retrieverklubb!
70 p AK WT

Nr 4 i kampen om Juniortollarmästare 2021
Deltog i Unghundsmesterskapen 2020, WT 20-17-12-15-0. 64 p och nr. 21 av 42 startande
Godkjent kvalifiseringsprøve

Utställning:
Excellent Jkl, CK, 2 Bhk, CERT (NO)
Excellent Jkl, CK, 3 BHK, reserv-cert (SE)

BIS Valpklass 1, Tollarspecialen 2019
BIR Valp, Dogs4All 2019

Övrigt:
Genomfört BPH 2021.10.09 – länk till resultat

Kull 1 (2022) på kennel Working Harmony (SE) – 3 hanar och 3 tikar

STAMTAVLA / PEDIGREE

RIVER FOX BOSS BY LEFIKROKASMEDENS Å-LEWISKROKASMEDENS DISEL
HONEY CREEK'S CELTIC
AGROSOFENS LINDANSERSKAWEBLEY'S GIBLI
AGROSOFENS KASTANJETTA
INLICIOS DUSK AND DAWNTOLLARTROLLETS MOLLERENARDER'S PAPAYA TAMARILLO
TOLLARTROLLETS SNÖFLINGA
FOXGROVE'S NAUGHTY RED ADDICTCEDAR FOG'S MIDNIGHT SEDUXTION
FOXGROVE'S WHIRLING DERVISH

BILDER / PICTURES

TESLA

BOSS

Back To Top